zarovka_web_bila

Festival sdílení dobré praxe

Festival se uskuteční 22. září 2016 od 10 do 18 hod v kolínském podnikatelském inkubátoru CEROP

Více informací

Poslání

Vytvářet programy, které předchází pádu a pomáhají vzhůru lidem, kterým společensky rizikové jevy, společenské předsudky a neinformovanost znesnadňují život.

Aktivně se podílet na rozvoji regionu nejen v oblasti sociálních služeb a využívat svého všestranného potenciálu ve prospěch společnosti.

Cíle

  • poskytovat kvalitní služby v oblasti sociální prevence
  • chránit psychické a fyzické zdraví jednotlivce i společnosti
  • spolupracovat s okolím v zájmu kvalitní péče o klienta
  • podporovat rozvoj a aktivní život regionu

Hodnoty

  • Profesionalita
  • Anonymita a diskrétnost
  • Otevřenost a důvěra
  • Transparentnost, vytrvalost a odvaha
  • Lidskost a etika