prostorplus_logo_neg

Jsme moderní společnost s více než desetiletou historií. Zabýváme se poskytováním sociálních služeb, vzděláváním a rozvojem regionu. Naší vizí je prosperující klient a region, ve kterém působíme.

Poslání

Vytvářet programy, které předchází pádu a pomáhají vzhůru lidem, kterým společensky rizikové jevy, společenské předsudky a neinformovanost znesnadňují život.

Aktivně se podílet na rozvoji regionu nejen v oblasti sociálních služeb a využívat svého všestranného potenciálu ve prospěch společnosti.

Cíle

  • poskytovat kvalitní služby v oblasti sociální prevence
  • chránit psychické a fyzické zdraví jednotlivce i společnosti
  • spolupracovat s okolím v zájmu kvalitní péče o klienta
  • podporovat rozvoj a aktivní život regionu

Hodnoty

  • Profesionalita
  • Anonymita a diskrétnost
  • Otevřenost a důvěra
  • Transparentnost, vytrvalost a odvaha
  • Lidskost a etika