Přihláška jaro 2023

Údaje účastníka tábora:

Údaje zákonného zástupce:

Fakturace:

Svolení a prohlášení:

Prohlašuji, že po dobu konání tábora budu k zastižení na výše uvedeném telefonním čísle. Dále beru na vědomí, že případný závažný kázeňský prohřešek může být důvodem pro vyloučení z tábora.

Svolení se zveřejňování fotografií a videozáznamů: Mimo zveřejnění nebo předání za níže uvedeným účelem nebudou fotografie a videozáznamy předávány jiným subjektům nebo osobám. V případě odvolání svolení se zveřejněním fotografií nebo videozáznamů jsou fotografie a videozáznamy vymazány z této databáze, výmaz se však nevztahuje na fotografie a videozáznamy již zveřejněné v souladu s účelem zveřejnění, pro který bylo toto svolení uděleno.

Svolení s pořízením a zveřejněním fotografie, zvukového nebo obrazového záznamu není třeba, pokud se pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob, na základě zákona k úřednímu účelu nebo v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu, k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství (např. informace o akcích na táboře na webových stránkách správce).

Odesláním tohoto formuláře přihlašujete Vaše dítě na jarní příměstský tábor pořádaný organizací Prostor plus, o.p.s. Vyčkejte, prosím, na potvrzení volného místa na táborovém turnusu a až následně uhraďte stanovenou částku na účet organizace.

Ochrana osobních údajů  Obchodní podmínky   Provozní řád tábora