Projekt s celým názvem „Prostor pro komunitní práci ve vyloučených lokalitách Kolína“ (CZ.03.02.03/00/22_044/0002205), který je financován z prostředků EU, prohlubuje za podpory komunitních pracovníků P+ kompetence jednotlivých členů a celých romských komunit v Kolíně.

Kompetence zahrnují plánování, jednání, spolupráci, odpovědnost, rodičovské dovednosti, dochvilnost, spolehlivost, udržování obytného prostoru a budování vztahů uvnitř a vně komunit. Projekt vzdělává členy komunit a zlepšuje jejich dovednosti i v oblastech, které nemusí produkovat požadované výsledky. Preventivně pomáhá s řešením konfliktů a zlepšuje tak vztahy se sousedy i se zástupci Města Kolín.

Cíl projektu

Primární cílovou skupinou jsou 3 romské komunity ve vyloučených lokalitách města Kolín. Konkrétně jde o obyvatele bytových domů v ulicích Zengrova a Havlíčkova a ubytovny Ludmila v lokalitě Raškovec.

Dílčí cíle programu:
 • Podpořit komunity při formování a mobilizaci
 • Pomoci komunitám zmapovat jejich potřeby
 • Pomoci komunitám identifikovat svá témata a preference
 • Vytvářet podmínky pro participaci členů komunit
 • Pomoci komunitám hledat a nacházet možnosti dosahování svých cílů
 • Pomoci členům komunit učit se řešit svá témata a problémy
 • Motivovat a aktivizovat komunity k hledání vlastních zdrojů, spojenců a řešení
 • Pomoci členům komunit zapojit se do společných aktivit
 • Napomáhat segmentům společnosti k vzájemnému porozumění
 • Propojovat segmenty společnosti za účelem hledání a nacházení řešení témat a problémů komunit

Poslání projektu

Pomoci komunitám identifikovat jejich potřeby a priority, podpořit členy komunity v získávání a prohlubování kompetencí k řešení vlastních témat a problémů. Podporovat samostatné akce komunit a zapojování jejich členů do procesu. Napomáhat porozumění segmentů společnosti a propojovat je za účelem hledání a nacházení řešení témat a problémů komunit.

Zásady poskytování služby:

 • Respekt k lidem, jejich hodnotám a rozhodnutím
 • Partnerství
 • Spolupráce
 • Rovnost
 • Podpora
 • Bez diskriminace
 • Transparentnost
 • Participace

Kontaktní informace:

 • Zengrova 356, 280 02 Kolín IV
 • +420 777 459 517

Provozní doba:
 • Po 8:00 – 16:00
 • Út práce v terénu
 • St 8:00 – 16:00
 • Čt práce v terénu
 • 8:00 – 16:00

Dle potřeb komunity časy přizpůsobujeme.

Kontakty na členy týmu:
Mgr. Petra Vincourová – vedoucí programu