Komunitní program spolupracuje s komunitami metodou komunitní práce. Pomáhá komunitám mobilizovat své síly a zdroje k řešení vlastních témat a problémů vlastními silami. Zároveň tvoří a upevňuje vztahy uvnitř společenství, profiluje lídry a umožňuje dětem zapojovat se do řešení témat společně s dospělými. Názor každého ze zúčastněných je vyslyšen a má váhu. Členové komunit zde mají příležitost učit se, získávat a prohlubovat kompetence k samostatnému řešení svých záležitostí v komunitě i mimo ní.
Nabízíme

S podporou komunitních pracovníků se nejprve komunita formuje a mobilizuje k činnosti. Pracovník se učí tomu, jak komunita žije. V bezpečném prostředí mají zároveň dospělí i děti možnost učit se nejrůznějším dovednostem, postupům a technikám potřebným k řešení svých plánů. Používané metody umožňují postupně zvyšovat participaci členů komunit na řešení vlastních témat.

Naše poslání

Pomoci komunitám identifikovat jejich potřeby a priority, podpořit členy komunity v získávání a prohlubování kompetencí k řešení vlastních témat a problémů. Podporovat samostatné akce komunit a zapojování jejich členů do procesu. Napomáhat porozumění segmentů společnosti a propojovat je za účelem hledání a nacházení řešení témat a problémů komunit.

Komu je služba určena

Komunitám v Kolíně, které jsou sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené a potřebují podporu při prosazování svých zájmů.

Cíle služby:
 • Podpořit komunity při formování a mobilizaci
 • Pomoci komunitám zmapovat jejich potřeby
 • Pomoci komunitám identifikovat svá témata a preference
 • Vytvářet podmínky pro participaci členů komunit
 • Pomoci komunitám hledat a nacházet možnosti dosahování svých cílů
 • Pomoci členům komunit učit se řešit svá témata a problémy
 • Motivovat a aktivizovat komunity k hledání vlastních zdrojů, spojenců a řešení
 • Pomoci členům komunit zapojit se do společných aktivit
 • Napomáhat segmentům společnosti k vzájemnému porozumění
 • Propojovat segmenty společnosti za účelem hledání a nacházení řešení témat a problémů komunit
Cílem je sociální změna na úrovni místního společenství.
Zásady:
 • Respekt k lidem, jejich hodnotám a rozhodnutím
 • Partnerství
 • Spolupráce
 • Rovnost
 • Podpora
 • Bez diskriminace
 • Transparentnost
 • Participace
Komunitní program
Provozní doba:
 • Po 7:00 – 15:00
 • Út 7:00 – 15:00

 • St 7:00 – 15:00
 • Čt 8:00 – 18:00

 • 7:00 – 15:00

Dle potřeb komunity časy přizpůsobujeme.

Kontakty na členy týmu:
Alena Zárubová Mirgová
Lucie Kolková
Simona Červenáková