Školka na hrázi léto 2023

Údaje dítěte:

Údaje zákonného zástupce 1:

Údaje zákonného zástupce 2:

Model docházky:

Vyberte zvolený model docházky (zaškrtněte požadované termíny):

Mladší děti – částka 1300 Kč/týden
* Bude-li služba péče o dítě v dětské skupině poskytována s využitím státního příspěvku
** Jedná-li se o dítě mladší věkové kategorie (tj. od 6 měsíců do 31. srpna po 3. narozeninách)

Doplňující informace:

Odesláním tohoto formuláře rodič potvrzuje zájem přihlásit dítě k docházce do DS Školka na hrázi přes léto.
Na základě doručení této přihlášky budete posléze pozváni k podpisu smlouvy.