Co tě čeká?

Přijďte za námi na Kolárku a užijte si zábavné a tvořivé podzimní prázdniny! Těšit se můžete na výtvarné tvoření, toulky po Kolíně, zábavné hry a mnohé další.

Co potřebuješ vědět?
Termín konání:

26. a 27. 10. 2022 od 8 do 16:30 hodin

Místo konání:

Na Kolárce (Na Pustině 1068, Kolín)

Věk a počet účastníků:

Tábor je určen pro všechny školní děti ve věku od 6 do 15 let. Minimální počet přihlášených účastníků pro otevření tábora je 10 dětí, maximální kapacita je 20 dětí.

Lektorky:

Heda Vondrová a Petra Vondráčková

Cena, platba:

Cena za dvoudenní tábor je 1 000 Kč. Částku je nutné uhradit do 3. 10. 2022.

Pro přihlášení dítěte na příměstský tábor vyplňte elektronickou přihlášku:
Přihlášku je nutné odeslat nejpozději do 3. 10. 2022

První den tábora odevzdáte potvrzení o bezinfekčnosti – toto potvrzení se vyplňuje až na místě, při předání dítěte lektorům.
V případě, že dítě nebudete vyzvedávat a bude odcházet samo, je nutné odevzdat i Čestné prohlášení o samostatném odchodu dítěte. V případě, že bude Vaše dítě vyzvedávat někdo jiný – osoba zastupující zákonného zástupce, je nutné odevzdat podepsané “Zmocnění k vyzvedávání dítěte z příměstského tábora jinou osobou”.

Platba: