Údaje účastníka tábora:

Napište sem, prosím, všechno, co se týká zdravotního stavu Vašeho dítěte a měli bychom to vědět. Např. alergie, chronická onemocnění, zranění, atd.
Vegetarián/ka *
Speciální dieta *
Např. celiakie, alergie na mléko, aj.

Údaje zákonného zástupce:

Faktura:

faktura

Svolení a prohlášení:

Prohlašuji, že po dobu konání tábora budu k zastižení na výše uvedeném telefonním čísle. Dále beru na vědomí, že případný závažný kázeňský prohřešek může být důvodem pro vyloučení z tábora.

Svolení se zveřejňování fotografií a videozáznamů: Mimo zveřejnění nebo předání za níže uvedeným účelem nebudou fotografie a videozáznamy předávány jiným subjektům nebo osobám. V případě odvolání svolení se zveřejněním fotografií nebo videozáznamů jsou fotografie a videozáznamy vymazány z této databáze, výmaz se však nevztahuje na fotografie a videozáznamy již zveřejněné v souladu s účelem zveřejnění, pro který bylo toto svolení uděleno.

Svolení s pořízením a zveřejněním fotografie, zvukového nebo obrazového záznamu není třeba, pokud se pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob, na základě zákona k úřednímu účelu nebo v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu, k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství (např. informace o akcích na táboře na webových stránkách správce).

Svolení s pořízením fotografií a videozáznamů nezletilé(-ho) z průběhu příměstského tábora a s jejich zveřejněním na sociálních sítích správce * *
Svolení s pořízením společné fotografie a s jejich zveřejněním na webových stránkách správce. * *

Odesláním tohoto formuláře přihlašujete Vaše dítě na jarní příměstský tábor pořádaný organizací Prostor plus, o.p.s. Vyčkejte, prosím, na potvrzení volného místa na táborovém turnusu a až následně uhraďte stanovenou částku na účet organizace.

Ochrana osobních údajů  Obchodní podmínky   Provozní řád tábora