Poskytování informací:

Klientovi jsou poskytnuta obecná fakta, z nichž je třeba při řešení jeho situace vycházet, tak konkrétní údaje cílené na danou situaci

Poradenství:

Klientovi jsou předestřeny alternativy řešení

Aktivní pomoc:

Klientovi je poskytnuta přiměřená pomoc při provádění konkrétních úkonů směřujících k řešení situace (např. vysvětlení obsahu dokumentů, vyplňování formulářů, psaní písemností a podání, konzultace věcné správnosti písemností a podání, pomoc s výpočty a splátkovými kalendáři, zprostředkování pomoci u dalších institucí)

Asistence:

Klientovi je v rámci území města Kolína poskytnut doprovod či asistence

  • doprovod – emoční podpora při oficiálním jednání, pracovník za uživatele nejedná
  • vyjednávání – emoční podpora a aktivní pomoc při oficiálním jednání

Rozsah a forma pomoci vychází z individuálně určených potřeb osoby.