Harm reduction

> Výměnný program
> Testy a sdělování výsledků
> Zdravotní ošetření
> Krizová intervence
> Informační servis

Kontaktní místnost

> Kontaktní místnost
> Potravinový servis
> Hygienický servis

Poradenství

> Individuální poradenství s uživatelem (krátkodobé, dlouhodobé)
> Sociální práce
> Motivační trénink
> Rodinné poradenství (krátkodobé, dlouhodobé)