Poslání

Kontaktní centrum Prostor plus je nízkoprahové zařízení poskytující služby uživatelům omamných a psychotropních látek a jejich blízkým osobám. Cílem služby je minimalizace sociálních, zdravotních a právních rizik vyplývajících z životního stylu uživatelů drog, motivace k vlastní aktivitě, změně chování a soběstačnosti a jejich začlenění do společnosti. Blízkým osobám poskytovat informace a podporu. Kontaktní centrum působí ve městě Kolín.


Komu je služba určena

Lidem, kterým drogy znesnadňují život, ať už jde přímo o samotné uživatele nebo jejich rodiče a partnery. Hlavní skupinu tvoří uživatelé pervitinu, heroinu nebo subutexu.
Bez ohledu na věk, pohlaví, náboženství, etnickou příslušnost, trvalé bydliště, nacházející se v obtížné životní situaci.

Cíle

> minimalizace sociálních, zdravotních a právních rizik spojených s užíváním drog

> stabilizace sociální situace a zdravotního stavu klientů

> klient, který je motivovaný ke změně chování k méně rizikovému

> klient zodpovědný za své chování s ohledem na ochranu veřejného zdraví

> poskytovat informace a psychickou podporu

Zásady

anonymita, bezplatnost, důvěrnost, individuální přístup

Okamžitá kapacita služby

4 klienti