Veřejný závazek kontaktního centra a terénních programů Prostor plus, o. p. s.

Poslání

Kontaktní centrum a terénní programy Prostor plus o.p.s. jsou nízkoprahové služby určené uživatelům omamných a psychotropních látek a jejich blízkým osobám. Cílem služeb je minimalizace sociálních, zdravotních a právních rizik vyplývajících z životního stylu uživatelů drog, motivace k vlastní aktivitě, změně chování a soběstačnosti, a jejich začlenění do společnosti. Blízkým osobám uživatelů drog poskytovat informace a podporu. Terénní programy poskytují služby v regionu Kolín a Kutná Hora, kontaktní centrum sídlí ve městě Kolín.

Služby jsou poskytovány bezplatně a anonymně s ohledem na individuální potřeby klientů, bez ohledu na věk, pohlaví, náboženství a etnickou příslušnost. Pro poskytnutí služeb není určující místo bydliště či pobytu.

Komu je služba určena (cílová skupina):

  • Uživatelům nelegálních drog
  • Lidem zneužívajícím léky
  • Experimentátorům
  • Sociálnímu okolí uživatelů drog (rodinní příslušníci, sexuální partneři a osoby blízké)

Komu služba není určena (negativní vymezení cílové skupiny):

  • Osobám nespadajícím do cílové skupiny – osoby s jinou závislostí než drogovou (včetně alkoholu)
  • Osobám žádajícím službu, kterou neposkytujeme
  • Osobám, se kterými se nejsme schopni žádnými způsoby dorozumět (intelekt, jazyková bariéra, apod.)

Cíle:

Uživatel služby, který svým způsobem života, co nejméně ohrožuje sebe i své okolí.

Zajištěná dostupnost služeb terénního programu v místech, kde se vyskytuje cílová skupina.

Sociální okolí uživatelů drog má dostatek informací a podpory pro řešení drogového problému.

Zásady:

bezplatnost, mlčenlivost a diskrétnost, individuální přístup, důstojnost, dobrovolnost, anonymita.

Kapacita služby (okamžitá):

Kontaktní centrum – 4 klienti

Terénní programy – 2 klienti