NZDM Klubus je mobilní nízkoprahová služba provozovaná ve speciálně upraveném autobuse v přirozeném prostředí cílové skupiny.

Naším posláním je poskytovat pomoc, podporu a bezpečný prostor mladým lidem od 6 (min. 1 tř. ZŠ) – 26 let v lokalitě Kutné Hory a okolí.

Cílem našeho působení je aktivní mladý člověk, schopný porozumět sobě i druhým a udržet příznivé mezilidské vztahy. Chtěli bychom přispívat k vzájemnému porozumění cílové skupiny a širší veřejnosti.

Cílem je tedy klient, který:

 • má informace
 • zná rizika spojené s životním stylem
 • nese zodpovědnost za své chování
 • se aktivně podílí na řešení své situace
 • zná alternativy trávení volného času a umí aktivně volný čas trávit
 • je schopen vhodně komunikovat
 • je schopen vnímat a udržovat své hranice a hranice ostatních
 • je schopen pružně a adekvátně reagovat v sociálních situacích
 • je schopen vnímat a dodržovat pravidla
 • se orientuje v hodnotách dané společnosti

Naše zásady:

 • Bezplatnost
 • Mlčenlivost a diskrétnost
 • Individuální přístup
 • Důstojnost
 • Dobrovolnost
 • Anonymita

Co se u nás dá zažít:

Trávit volný čas

Volnočasové aktivity – Sport, hry, rozvojové aktivity a techniky, žonglování, internet, turnaje, spolupráce, slack line

Spolupracovat

Poradenství, workshopy, besedy, skupinová práce, akce, doučování

Školní klub

Příprava na vyučování, psaní domácích úkolů, opakování učiva, motivace k pravidelné školní docházce

Tvořit klub s námi

Vytvářet vlastní aktivity v rámci klubu


Fakultativní činnost

Projekt „Komunitní práce v Kutné Hoře“ byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky – Rada vlády pro záležitosti romské menšiny. Zaměřuje se na romské komunity žijící v sociálně vyloučených lokalitách v Kutné Hoře s cílem aktivně se podílet na zlepšování kvality života cílové skupiny a integrace komunity do společnosti.

Projekt „Ať máme si kde hrát a nejen to“ zapojil obyvatele kutnohorské ubytovny do úpravy okolí svého domova a společnými silami tak vytvořili nový prostor pro relaxaci, odpočinek, hry, společné trávení volného času, přátelská setkání a povídání.

„Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“