Nzdm Klubus 2018-04-26T17:45:59+00:00

NZDM Klubus, školní klub

Pomoc, podpora a bezpečný prostor pro děti a mladé lidi od 6 do 26 let z Kutné Hory.

esf_eu_oplzz_Červenápodpora_horizont_CMYK_web

Cílem našeho působení je aktivní mladý člověk, schopný porozumět sobě i druhým a udržet příznivé mezilidské vztahy. Chtěli bychom přispívat k vzájemnému porozumění cílové skupiny a širší veřejnosti.

V Klubusu lze:

Trávit volný čas

Volnočasové aktivity – Sport, deskové hry, rozvojové aktivity a techniky, žonglování, internet, turnaje, spolupráce, slack line

Spolupracovat

Poradenství, workshopy, besedy, skupinová práce, akce, doučování

Podílet se

Vytvářet vlastní aktivity v rámci klubu