• sociální práce
  • sociálně terapeutická práce zaměřená jak individuálně tak skupinově
  • edukativní programy – diskuze, workshopy, besedy
  • krizová intervence
  • kontaktní terénní práce
  • svépomocné aktivity zájmových skupin za podpory pracovníků
  • informační servis
  • zprostředkování následné péče
  • pedagogika volného času