NZDM Kolárka / Služby pro děti a mládež

NZDM Kolárka / Služby pro děti a mládež2018-06-04T18:51:56+00:00
  • sociální práce
  • sociálně terapeutická práce zaměřená jak individuálně tak skupinově
  • edukativní programy – diskuze, workshopy, besedy
  • krizová intervence
  • sociálně terapeutické pobyty
  • kontaktní terénní práce
  • svépomocné aktivity zájmových skupin za podpory pracovníků
  • informační servis
  • zprostředkování následné péče
  • pedagogika volného času