Pokud zakázka klienta vyžaduje přizvat ke spolupráci rodinné příslušníky, je tak se souhlasem klienta učiněno. Jedná se o jakéhokoli rodinného příslušníka, který je motivován pracovat na celkovém zlepšení rodinné situace s ohledem na zakázku klienta.

S klienty, a jejich rodinnými příslušníky spolupracujeme pouze na okruhu témat, která se dotýkají zakázky klienta a rodinný příslušník může být v dané věci nápomocen (např. péče o dítě, školní docházka, šikana, sebepoškozování dítěte,…).

Nabízíme bezpečný prostor pro sdílení rodinné situace, pomoc a podporu v hledání možných řešení.

Psychoterapeutické poradenství:

  • je možné zajistit zdarma po předchozí domluvě

Sociální poradenství:

  • Edita Šindelářová Ivančevičová
  • Kateřina Králová