Co je Pilot+?

Program Pilot+ poskytuje dlouhodobou terapeutickou podporu dospívajícím a mladým dospělým ve věku 15 – 26 let  a jejich blízkým, kteří bydlí, studují nebo pracují v Praze.

Jedná se zejména klienty s více druhy ohrožení nebo různými potřebami v psychické i sociální oblasti, které přesahují do více oborů (zdravotnictví, školství, sociální služby).

Skrze individuální i skupinovou práci hledáme způsoby řešení obtíží a předcházíme vzniku dalších ohrožení a krizí spojených s přechodem k dospělosti.

Základním principem naší práce je case management v podobě intenzivního terapeutického provázení klientů při zapojení více odborností a způsobů podpory.

Klientovi se věnuje celý tým – terapeut, psycholog, psychiatr, sociální pracovník, a to jak v naší ambulantní službě, tak v institucích, terénu či na internetu.

Snažíme se podporovat zapojení, komunikaci a spolupráci rodiny, blízkých osob, odborníků v institucích i přirozeného prostředí klienta.

Pro koho je Pilot+?

Služba je určená zejména pro klienty, kteří mají opakované či dlouhodobé obtíže:

  • ve vztahu k sobě (úzkosti, deprese, sebepoškozování…)
  • ve vztazích s druhými lidmi (nepochopení, izolace, osamělost…)
  • zvládat vlastní emoce (obavy, strach, vztek, smutek…)
  • v nestabilním rodinném zázemím (odchody a ztráty blízkých, pobyt mimo rodinu…)
  • vyrovnat se s traumatickým zážitkem a složitým životním příběhem
  • s násilím, konflikty, šikanou, agresí (jako oběti i pachatelé)
  • se zvládáním dospělosti a uplatněním ve společnosti (práce, studium, volný čas…)
  • s naplňováním potřeb, které se nedají snadno zařadit pouze do zdravotnické, školské či sociální sítě

Služba není určená pro klienty s tak závažnými akutními obtížemi, které vyžadují specializované pobytové služby (dekompenzace, těžká závislost na návykových látkách, psychotické onemocnění) a pro klienty, kterým ve využití služby brání objektivní překážka (nemožnost komunikace v češtině, těžký fyzický či mentální hendikep)