Vchod do domu je průjezdem hned vedle kostela, nalevo za recepcí zvoňte na zvonky Pilot, dále dle dohody pokračujte do 1. nebo 5. patra.

příjem klientů: 771 127 553, pilot@prostor-plus.cz

vedoucí služby: 771 127 551, stanislav.kunc@prostor-plus.cz

adresa: Ječná 2, Praha 2

facebook: Program Pilot


Inovace programu Pilot, reg.č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011283