Co nabízí Pilot+?

Klienti mohou využít:

 • dlouhodobé vztahové terapeutické provázení na základě bio – psycho – sociálního modelu a principů case managementu
 • metody integrativní psychoterapie individuální i skupinové, krizové intervence, motivačních rozhovorů, zážitkové pedagogiky…
 • zapojení blízkých osob – rodičů, partnerů
 • psychologickou diagnostiku – testy, projektivní metody, edukace
 • sociální práce – poradenství, poskytování informací, nácviky, doprovody…
 • psychiatrické konzultace a poradenství – doporučení k léčbě, informace o medikaci

Služba je držitelem pověření k sociálně právní ochraně dětí, není zdravotnickým zařízením ani registrovanou sociální službou.

Spolupráce s námi je

 • dobrovolná, podporu ale nabízíme i klientům s nejistou motivací nebo s uloženou povinností spolupráce
 • zdarma, díky podpoře z Evropského sociálního fondu
 • zaměřená na dlouhodobou terapeutickou práci a odborné vztahové provázení
 • multidisciplinární, poskytována napříč obory a typy služeb (zdravotnická zařízení, sociální služby, školská zařízení)
 • flexibilní – průběh služby odpovídá potřebám klienta (možnost kontaktu v terénu, na internetu, v institucích, individuální plán péče…)