Jak spolupracuje Pilot+?

Nabízíme zejména tyto varianty spolupráce:

  • spolupráce s odmítnutým zájemcem o vaší službu

Můžete do Pilotu+ přeposlat klienty, které nepřijmete z důvodu kapacity, odlišné cílové skupiny, chybné indikace do typu služby, nesplnění vnitřních kritérií pro přijetí, malé nebo naopak příliš velké závažnosti obtíží atd.

  • spolupracujeme paralelně s vašimi stávajícími klienty

Můžete sjednat Pilot+ jako externí terapeutickou podporu a doplnění vaší nabídky služeb u klienta, který zůstává ve vaší péči. Pilot pak dle vaší zakázky zajišťuje pouze externí nezávislou podporu, nebo s vámi úzce spolupracuje na diagnostice potřeb, individuálním plánování a poskytování péče, sjednáváme sdílení informací, kompetence a cíle…

  • zajišťujeme následnou podporu pro odcházející

Můžete kontaktovat Pilot+ jako návaznou službu, která pokračuje v práci s klientem po odchodu z vaší instituce – můžete pouze předat kontakt na nás nebo můžeme sjednat osobní předání včetně důležitých informací poskytovaných v zájmu klienta a s jeho souhlasem.