“Služba je realizována za finanční podpory ESF, projekt č. CZ.3.2.60/0.0/0.0/15_042/0003591″


Odborné sociální poradenství pro uživatele drog a osoby blízké je sociální služba specificky zaměřená na problematiku užívání nelegálních návykových látek. Cílem služby je poskytnout podporu a informace vedoucí k minimalizaci rizik spojených se závislostním chováním a napomoci tím ke zlepšení situace.

Služba působí ve městě Kolín.

V rámci projektu je vyhlášeno výběrové řízení, jehož předmětem je poskytování právního poradenství pro uživatele drog a jejich blízké sociální okolí v Kolíně.

Stav VŘ: ukončené