Odborné sociální poradenství pro uživatele drog a osoby blízké

+420 735 757 095
poradenstvi.drogy@prostor-plus.cz
Na Pustině 1068, Kolín 2, 280 02

Bc. Roman Kunc – vedoucí
roman.kunc@prostor-plus.cz

Mgr. Veronika Andrlová
veronika.andrlova@prostor-plus.cz

Monika Březinová
monika.brezinova@prostor-plus.cz