Služby2017-03-29T18:45:52+00:00

Odborné sociální poradenství pro uživatele drog a osoby blízké

  • Individuální poradenství (sociální, zdravotní, předléčebné, podpora v abstinenci, motivační trénink)

  • Osobní asistence (na úřady, k lékařům…)

  • Bezplatné právní poradenství

  • Poradenství pro osoby blízké uživatelům drog

  • Rodinné poradenství

  • Testování na obsah drog v moči (pouze na žádost klienta a po domluvě podmínek testování s pracovníkem služby)

Vše zdarma, anonymně a s individuálním přístupem.