Program Pilot

Program Pilot2018-08-28T16:10:21+00:00

Program Pilot nabízí bez úhrady poradenské a terapeutické služby pražským dětem a dospívajícím v péči orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se zejména o podporu dětí a dospívajících v obtížné životní situaci a zároveň nabídku poradenství pro jejich blízké osoby.

Odborníci nejčastěji řeší tyto problémy:

  • konflikty a potíže ve škole
  • obtíže ve vztazích s vrstevníky
  • nepohodu doma
  • hrozbu nařízení či návrat z ústavní výchovy
  • přání změnit něco ve svém životě, řešit problém, méně se trápit…

Program Pilot je financován z prostředků MPSV Rodina, Magistrátu hlavního města Prahy a úřadů městských částí Praha 2, 4, 7 a 10.
Děkujeme za podporu!

„Aktivity projektu Pilot jsou podpořeny z dotačního programu Rodina“