Program Pilot poskytuje bezplatné poradenské a terapeutické služby pražským dětem a dospívajícím a jejich rodinám či blízkým.

V současnosti realizuje dva projekty:

Program Pilot pro OSPOD

Služba nabízí terapeutickou podporu rodinám v péči orgánů sociálně-právní ochrany (OSPOD). Jedná se zejména o podporu dětí a dospívajících od 12ti do 18 let a jejich blízkým, kteří jsou v obtížné životní situaci. V rámci programu poskytujeme individuální a skupinové terapie, poradenství pro blízké osoby a zážitkové víkendové výjezdy.

„Aktivity projektu Pilot jsou podpořeny z dotačního programu Rodina“

Více Informací

Program Pilot+

Program nabízí intenzivní terapeutickou podporu dospívajícím a mladým dospělým ve věku 15 – 26 let  a jejich blízkým, kteří bydlí, studují nebo pracují v Praze. Jedná se zejména klienty s různými potřebami v psychické i sociální oblasti, kterým se věnuje celý tým – terapeut, psycholog, psychiatr a sociální pracovník, a to ve spolupráci s dalšími institucemi a rodinou klienta.

Více Informací