Program Pilot nabízí bez úhrady poradenské a terapeutické služby pražským dětem a dospívajícím v péči orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se zejména o podporu dětí a dospívajících v obtížné životní situaci a zároveň nabídku poradenství pro jejich blízké osoby.

Odborníci nejčastěji řeší tyto problémy:

  • konflikty a potíže ve škole
  • obtíže ve vztazích s vrstevníky
  • nepohodu doma
  • hrozbu nařízení či návrat z ústavní výchovy
  • přání změnit něco ve svém životě, řešit problém, méně se trápit…

Aktivity programu Pilot jsou vykonávány na základě pověření k sociálně-právní ochraně dětí dle zákona o SPOD, nikoliv dle zákona o sociálních službách. Prostor plus o.p.s. je pověřen vykonávat tyto činnosti SPOD:

  • vyhledávání dětí, na které se zaměřuje sociálně – právní ochrana
  • činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
  • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

Program Pilot je financován z prostředků MPSV Rodina, Magistrátu hlavního města Prahy a úřadů městských částí Praha 1, 2, 3, 4, 7 a 10.
Děkujeme za podporu!

„Aktivity projektu Pilot jsou podpořeny z dotačního programu Rodina“