Individuální práce

 • individuální poradenství a terapie
 • mapování potřeb, zorientování v situaci, podpora při rozhodování
 • podpora při zvládání aktuálních obtíží ve vztazích s druhými či k sobě
 • pomoc při zvládání životních krizí a mezníků
 • spolupráce v síti služeb, pomoc při jednání s institucemi

Skupinová práce

 • podpůrná a zážitková terapeutická práce v malé skupině
 • sdílení, společná práce na aktuálních tématech klientů
 • posilování sociálních vztahů, rozvoj sociálních dovedností
 • bezpečné zacházení s emocemi

Víkendové výjezdy

 • intenzivní zážitkově terapeutické pobyty mimo Prahu
 • posílení důvěry a vzájemných vztahů ve skupině
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti
 • komunikace, spolupráce, zábava a zážitky…