Mohou se jednotlivé programy kombinovat?

Ano, např. v rámci pobytového programu lze realizovat zvlášť odlehčovací program pro děti a zvlášť vzdělávací program pro pěstounské rodiče. Kombinace programů je vždy na vyjednávání s příslušným OSPODem.

Potřebuji psychoterapeutické a psychologické poradenství a OSPOD již nemá prostředky na uhrazení nákladů. Co s tím mohu dělat?

V rámci Prostoru plus o.p.s. lze zařídit individuální psychoterapii za finanční úhradu. V případě nemožnosti platby ze strany klienta pracovníci doporučí následnou psychologickou péči hrazenou pojišťovnou.

Co máme dítěti vzít na pobyt?

Zejména sportovní oblečení min. dvoje (oblečení do vnitřních a venkovních prostor), dvoje boty v případě deštivého počasí, přezůvky, pyžamo, hygienické potřeby, kapesníky, ručník popř. malé kapesné. Specifikace je uvedena vždy v aktualitách dle příslušného pobytu.

V případě pobytu jen pro děti, jak je zajištěn dozor přes noc?

Pracovníci pobytového programu zajišťují také dozor v nočních hodinách.

Mám v pěstounské péči roční dítě, je pro nás vhodný pobyt pro děti a pěstouny?

Po individuální domluvě ano, záleží na vyspělosti dítěte. Praxe ukazuje potřebu zajištění péče jedním pracovníkem v případě oddělených programů.

Mám se účastnit vzdělávacího programu a nemám zajištěné hlídání, co mohu dělat?

Předem nahlásit situaci pracovníkovi OSPODu, který do požadavků na edukativní program může zahrnout současně individuální program pro děti zajištěný jiným týmem.

Budu muset odejít ze vzdělávacího programu dříve, co mohu dělat?

Vzniklou situaci předem nahlásit příslušnému pracovníku OSPODu a na místě lektorům. Potvrzení počtu absolvovaných hodin se odvíjí od faktické přítomnosti na vzdělávacím programu.

Kdy a od koho se dozvím základní informace o realizovaném programu?

Všechny informace Vám sdělí pracovník OSPODu (termín, harmonogram, náplň programu, cesta, popř. téma vzdělávání aj.).

Můžeme s sebou na pobyt vzít vlastní dítě?

Bohužel z příspěvků pro výkon pěstounské péče nelze uhradit náklady na vlastní děti (program respitní péče, ubytování, strava, cestovné). V případě přítomnosti vlastního dítěte na programu či pobytu je rodič povinen uhradit veškeré náklady (viz předešlá závorka), popř. mimo program zajistit hlídání dítěte příbuznou osobou.