Programy jsou určené pro děti z pěstounských rodin bez přítomnosti pěstounů vždy pod odborným dohledem pracovníků na předem určeném místě (např. ubytovací zařízení, místo výletu, Prostor plus o.p.s. Kolín – Komunitní centrum Kolárka aj.).

Pobytový program

„Tvorba, kamarádi, společné aktivity, sport, odpočinek, zážitky, legrace“

Pro koho: Děti a mládež 7 – 12 let a 13 – 18 let

Kdy: Pátek – neděle nebo sobota – neděle

Obsah programu:

Program je realizován prostřednictvím víkendového výjezdu na předem určeném místě (zpravidla v hezkém, přírodním prostředí). Dětem je zajištěn společný celodenní tematický program.

Jednodenní program

„Výlety do přírody, kamarádi, společné aktivity, sport, zážitky, nová místa“

Pro koho: děti a mládež 2 – 6 let a 7 – 12 let a 13 – 18 let

Kdy: kterýkoli den (např. sobota) od 9,00 do 18,00 hod.

Obsah programu:

Program je realizován formou výletu či specifického volnočasového, zážitkového programu v kolektivu dětí, mládeže.

Zážitkový program

„Otázky a odpovědi, názory, postoje“

Pro koho: Děti a mládež 13 – 19 let

Kdy: 1,5 hod. (např. 1 x týdně/1 x 14 dní/1x měsíc)

Obsah programu:

Program ve skupině, hodina a půl práce s tvorbou, názory, postoji a prožitky mladých lidí formou atraktivních her, diskusí na různá témata spojená s obdobím dospívání.

Místo: Zajištění prostoru příslušným OSPODem nebo Prostor plus o.p.s. Kolín

Příměstský tábor pro děti pěstounských rodin

„Veselé dny v dobré partě“

Pro koho: Děti a mládež od 6 – 15 let

Kdy: 7dní 1x rok (v období prázdnin), od 7,00 do 17,00 hod.

Obsah programu:

Dobrodružný program na táborové téma, noví kamarádi, spoustu zážitků. Dětem je zajištěn pitný režim a strava (obědy, svačiny). Děti se vrací v odpoledních hodinách domů.

Místo: Zajištění prostoru příslušným OSPODem nebo Prostor plus o.p.s. Kolín

Individuální poradenství

„Prostor pro témata dětí a dospívajících“

Pro koho: Děti a mládež

Kdy: 1 hod/sezení (např. 1x týdně, 1x/14 dní, jednorázově aj.)

Obsah programu:

Individuální poradenství je zaměřeno na téma formulované dítětem nebo pěstounem psychoterapeutického, psychologického charakteru a pro svou diskrétnost, časovou náročnost a potřebu prostoru vyžaduje individuální přístup.

Místo: Prostor plus o.p.s. Kolín