Programy jsou určeny pěstounům vykonávajícím náhradní rodinnou péči a svým zaměřením poskytují rodičům možnost vlastního seberozvoje, sdílení běžných i tíživých situací aj. Programy jsou individuálního a skupinového charakteru.

Podpůrná skupina (Skupina pro rozvoj osobnostních kompetencí pěstounů)

„Sdílení postojů a zkušeností, podpora, osobní rozvoj“

Pro koho: Pěstouni

Kdy: 1x/měsíčně 1,5 hod

Obsah programu:

Setkávání pěstounů ve skupině, sdílení a vzájemná výměna zkušeností a podobných situací, podpora v řešení osobních témat souvisejících s výkonem pěstounské péče pod vedením dvou pracovníků.

Individuální poradenství

„Bezpečný prostor, důvěra, podpora a pomoc“

Pro koho: Pěstouni

Kdy: 1 hod/sezení (např. 1x týdně, 1x/14 dní, jednorázově aj.)

Obsah programu:

Individuální poradenství je zaměřeno na téma formulované pěstounem psychoterapeutického nebo psychologického charakteru. Pro svou diskrétnost, časovou náročnost a potřebu prostoru vyžaduje individuální přístup.

Místo: Prostor plus o.p.s. Kolín

Edukativní programy

„Informace, vzdělání, odpovědi, setkávání“

Pro koho: Pěstouni

Kdy: Dopolední, odpolední, celodenní, víkendové

Obsah programu:

Dlouhodobé vzdělávání pěstounů – vzdělávací a zážitkové semináře, přednášky, možnost vypůjčení odborné literatury. Témata edukativního programu jsou vypisována na začátku každého roku.

Místo: Prostor plus o.p.s. Kolín, zajištění příslušným OSPODem popř. dle místa pobytu