logo-opz-barevne

“Služba je realizována za finanční podpory ESF, projekt č. CZ.3.2.60/0.0/0.0/15_042/0003026″


Poslání

Posláním Sociálně aktivizační služby pro matky „bývalé uživatelky“ návykových látek je poskytnutí odborné pomoci při minimalizaci rizik jejich způsobu života a při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Naším předním zájmem je pomoci klientce zlepšit kvalitu života v zásadních oblastech jako jsou rodina, péče o dítě, zdraví, bydlení, finance, zaměstnanost a vzdělávání.

Mimo individuální konzultace jsou součástí práce s klientkou i praktické nácviky, asistence při návštěvách institucí, benefitem pro klientky jsou edukační programy formou besed s odborníky a možnost terapie.

Při spolupráci s klientkami ctíme etické zásady, ke každé klientce přistupujeme zcela individuálně, podporujeme její samostatnost, služba je poskytována zdarma.

Cílová skupina:

 • matky bývalé uživatelky (příležitostné užívání/nedávná zkušenost – přítomnost závislostního chování)
 • drogy/alkohol/léky
 • klientky – anonymní/adresné
 • aktuální bydliště v Kolíně

Cíle

 • sociální stabilizace klientek, eliminace rizika selhání v oblasti závislostního chování
 • začleňování klientek do běžných rodičovských aktivit
 • zodpovědná péče o nezletilé dítě
 • poskytovat klientkám potřebné informace a psychickou podporu
 • nabídka vhodné terapie
 • přispívat ke zdravému fungování v rodině a rozvoji komunikace mezi jednotlivými členy
 • pomoci zpracovat obtížná životní témata a hledat vhodná řešení

Zásady

 • individuální přístup
 • profesionalita
 • rovný přístup
 • důvěra
 • dobrovolnost
 • bezplatnost
 • transparentnost
 • respektování práv

Kapacita služby

 • 8 klientek za den
 • v případě pořádání skupinových aktivit – 12 klientek