Individuální práce

 • Individuální poradenství (krátkodobé, dlouhodobé)
 • Aktivizační služby – praktické nácviky
 • Sociální práce
 • Případová práce
 • Práce na motivaci klientek
 • Osobní asistence, zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky a institucemi, pomoc při jednání
 • Podpora při péči o dítě, rodinné a partnerské poradenství
 • Zvyšování rodičovských kompetencí
 • Edukace klientek

Skupinová práce

 • Terapeutická práce v malé skupině
 • Edukační programy, besedy s odborníky
 • Nácviky vaření,
 • Psychomotorické hry rodiči s dětmi