Poskytované služby:

Nabízíme výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně-terapeutické služby, pomoc
při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (dle ustanovení §30 vyhlášky č.
505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách).

Kontkétně nabízíme:

  • Asistenci při jednání s institucemi (lékaři, soudy, školy, úřady…)
  • Poradenství
  • Informace
  • Potravinovou pomoc
  • Aktivizaci pro děti i rodiče – společné aktivity, doučování, nácviky, workshopy…
  • Pomoc s vyplněním formulářů, sepsáním žádostí apod. a porozuměním dokumentům (od úřadu, soudu, školy…).
  • Pomoc při hledání lékařské péče, bydlení, zaměstnání aj.