Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  • Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
  • Pomoc při vyhledání, příp. zkontaktování instituce, neziskové organizace ci konkrétní služby, která je kompetentní s klientem dále pracovat na řešení jeho problému.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  • Poradenství – poskytnutí informací přispívajících k řešení jeho nepříznivé sociální situace (dávky státní sociální podpory, bydlení, zaměstnání, vzdělání apod.)
  • Doprovod při jednání na úřadech či jiných institucích – pokud se klient např. obává navštívit úřad či jinou instituci sám a troufá si toto podniknout pouze s doprovázející osobou, popř. potřebuje-li pomoci na úřadě něco vysvětlit, na co sám vzhledem ke svým komunikačním schopnostem nestačí.
  • Pomoc s listinami – vysvětlování obsahu úředních dopisů, pomoc při sepisování žádostí, formulářů apod.