Poslání

Terénní programy aktivně vyhledávají jedince a skupiny čelící sociálnímu vyloučení v Kolíně. Poskytují pomoc, radu, podporu, informace či doprovod pro zvládnutí nepříznivé situace nebo k udržení či zlepšení kvality života osob a skupin.  Terénní programy také upozorňují společnost na překážky, které ztěžují začleňování těchto osob do společnosti, a podporuje aktivity vedoucí k odstranění těchto překážek.

Cíl

Sociálně ohrožení jedinci, skupiny a komunity, kteří jsou sami schopni řešit své obtíže a zdravě prosazovat své zájmy, zvyšují kvalitu svého života a tak se snaží začlenit do společnosti. Společnost má nezkreslené informace o problematice sociálního vyloučení a lidech, kterých se to týká a mizí tím negativní hodnocení cílové skupiny a odstraňují se překážky znesnadňující začlenění sociálně vyloučených osob do společnosti.

Cílová skupina

Osoby starší 18 let a skupiny osob z Kolína, zatížené sociálním vyloučením, nebo žijící na jeho hranici, které nedovedou samostatně řešit svou osobní situaci nebo uskutečnit změnu ve svém životě, v životě komunity.

Negativní vymezení cílové skupiny

Službu neposkytujeme:

  • osobám mladším 18 let, mimo území města Kolín
  • osobám a skupinám, které nejsou sociálně vyloučeny, nebo sociálním vyloučením ohroženy
  • nepracujeme s rodinou, jako systémem
  • s uživateli drog, gamblery, alkoholiky s problematikou závislosti

Zásady poskytování služby TP

Bezplatnost, mlčenlivost a diskrétnost, individuální přístup, důstojnost a dobrovolnost.

Další práva klientů (kromě Základních lidských práv a svobod)

  • Podat stížnost – stěžovat si je možné ústně, nebo písemně (pracovníci pomůžou stížnost sepsat, je-li třeba), u ústní stížnosti je třeba s klientem pojmenovat, že jde o stížnost, abychom to mohli zapsat a dále řešit.
  • Nahlížet do dokumentace a vědět k čemu slouží.
  • Znát průběh služby, důvody ukončení, odmítnutí služby.
  • Odmítnout či ukončit službu.