Terénní programy / Služby

Terénní programy / Služby2018-08-28T14:37:38+00:00

> zdravotní a hygienický materiál k mírnění rizik užívání
> sběr a bezpečná likvidace použitých stříkaček
> základní ošetření
> informace, kontakty, odkazy na návazné ambulantní, stacionární  či ústavní léčebnou péči
> sociální práce
> krizová intervence, individuální poradenství