V červenci jsme zahájili terénní program pro osoby bez přístřeší, který byl financován z Individuálního projektu Středočeského kraje. V prosinci tento program ukončil svůj jepičí život a zároveň s tím byla podána žádost o ukončení registrace. Po dobu existence programu využilo službu 32 osob bez přístřeší na území Kolínska a Kutnohorska.

Poslání

Terénní program vyhledává osoby bez přístřeší a je v kontaktu s osobami ohroženými sociálním vyloučením, kterým pomáhá snižovat rizika spojená s jejich životním stylem. Těmi jsou zejména zdravotní problémy, sociální propad, konflikty se zákonem a ztráta rodinného zázemí. Služby jsou poskytovány zdarma a anonymně s ohledem na individuální zakázky uživatelů v regionech Kolín a Kutná Hora.

Cílová skupina

Osoby bez přístřeší a osoby ohrožené ztrátou bydlení a sociálním vyloučením.

Cíle služby

  • aktivní vyhledávání cílové skupiny
  • snižovat zdravotní a sociální rizika vyplývající z rizikového způsobu života jedince
  • cílové skupině poskytovat aktivní podporu a pomoc při řešení obtížných životních situací
  • zvýšení sociálních dovedností uživatelů služby (aktivní uvědomění potřeby samostatnosti a odpovědnosti cílové skupiny)

Kapacita služby je: 30 osob / den

Tento projekt byl ukončen k 31.12.2014.