Poslání

Terénní program vyhledává uživatele drog, kterým pomáhá snižovat rizika spojená s jejich životním stylem. Těmi jsou zejména žloutenky, poškození žilního systému, duševní poruchy, sociální propad a konflikty se zákonem. Služby jsou poskytovány zdarma* a anonymně s ohledem na individuální zakázky uživatelů v regionech Kolín a Kutná Hora.

Cílová skupina

>uživatelé nelegálních drog
>lidé zneužívající léky
>experimentátoři
>jednorázově jejich sociální okolí

Cíle


Klient, který svým způsobem života, co nejméně ohrožuje sebe i své okolí.

>Klient zná a dodržuje pravidla bezpečnějšího užívání drog
>Klient si říká o podporu a pomoc při řešení obtížných životních situací (ztráta zaměstnání, domova, rodiny, partnera; konflikty se zákonem, předluženost, vyhazov ze školy…)
>Klient je schopen využívat služeb dalších institucí
>Zajištěná dostupnost služeb terénního programu v místech, kde se vyskytuje cílová skupina

Zásady

>Bezplatnost

>Anonymita: „Nechceme vědět Tvé celé jméno a přímení, bydliště ani rodné číslo. Proto s Tebou vytváříme kód, který je se všemi informacemi, které nám sdělíš přístupný pouze terénním a kontaktním pracovníkům. Pokud časem překročíš práh terénu a budeš potřebovat odtajnit informace o společné práci s námi, budeme chtít po Tobě písemný souhlas. Žádné informace bez Tvého svolení nikomu nesdělujeme.“

>Individuální přístup: Ke každému člověku při kontaktu přistupujeme podle jeho zakázky, každý od nás požaduje něco jiného.

>Respektování práv uživatelů

Okamžitá kapacita služby

2 klienti