Naše poslání

V sociálně aktivizačních službách pomáháme rodinám a dětem minimalizovat rizika a případné důsledky sociálního vyloučení v Kolíně, Kutné Hoře a blízkém okolí. Podporujeme rozvoj schopností a dovedností vedoucích ke zdravému vývoji dětí a ke zlepšení nepříznivých životních podmínek. Společně hledáme cestu, na jejímž konci je spokojená rodina. Služby poskytujeme bezplatně a bez jakékoliv diskriminace ambulantní i terénní formou.

Komu je služba určena (cílová skupina):

Rodiny, které se vyskytují na hranici sociálního vyloučení nebo již čelí důsledkům sociálního vyloučení ve městech Kolín, Kutná Hora a jejich blízkém okolí.

Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi od narození do 18 let věku dítěte, nastávající matky nebo další pečující osoby, jež se ocitly v nepříznivé životní situaci ohrožující zdravý vývoj dětí, kterou nemohou nebo nedokáží řešit vlastními silami. Služba je poskytována také rodičům, jejichž děti nejsou momentálně v jejich péči a rodiče usilují o jejich návrat.

Jde zejména o rodiny:
 • kde se vyskytují problémy s péčí a výchovou dětí a s péčí o domácnost
 • které neposkytují dostatečně podnětné prostředí pro rozvoj dětí i dalších členů rodiny
 • které pochází z odlišného sociokulturního prostředí
 • které sužuje dlouhodobá nezaměstnanost, zadluženost, nízké příjmy, nevyhovující bydlení
 • které jsou vyčleněné mimo běžný život společnosti a těžko se do něho bez cizí pomoci vracejí (ztratily nebo nenabyly potřebné kompetence pro zdravé sociální fungování)
 • ve kterých se vyskytuje trestná činnost, závislost a další společensky nežádoucí jevy (ať v minulosti, nebo v současnosti)

Projekt zajistí rodinám lektory klíčových kompetencí, kteří dlouhodobě povedou rodiny vzdělávacím systémem od jeho počátku formou neformálního předškolního centra, přes podporu dětí i rodičů v rámci adaptačního období po nástupu do mateřské školky (předškolní výchova, MŠ) až po devítiletou školní docházku (ZŠ) včetně výběru navazujícího vzdělávání s účelem zabránit předčasnému odchodu těchto žáků ze vzdělávání. Školám (jak MŠ, tak ZŠ) zajistí pravidelné kontakty a práci s rodiči a dětmi mimo školní zařízení, a to velmi často v přirozeném prostředí, kde žijí (včetně vytvoření odpovídajících podmínek pro přípravu do školy, která na ubytovnách absolutně chybí).

Cíle služby:

Cílem sociálně aktivizačních služeb jsou rodiny, které zůstávají součástí přirozeného sociálního prostředí a které mají kompetence ke zvládání obtížných životních situací. Cílem jsou zdravě a příznivě se rozvíjející osobnosti dětí, kvalitní a zdravé životní podmínky celé rodiny a její úspěšné začlenění do společnosti.

Zásady:

 • bezplatnost
 • mlčenlivost a diskrétnost
 • důvěra
 • individuální přístup
 • partnerský přístup
 • důstojnost (respektujeme práva, volby a životní styl klienta)

Tyto tři služby jsou finančně podpořeny z projektu reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160, jenž je financován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu a jehož realizátorem je Středočeský kraj. Služba SAS pro rodiny s dětmi je také financována z Humanitárního fondu Středočeského kraje. Služba SAS pro rodiče bývalé uživatele je dále finančně podpořena z projektu reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010541, jenž je financován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Služba Klubus je navíc finančně podporována městem Kutná Hora a Nadačním fondem Eduzměna.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Provozní doba:
 • Po 9:00 – 17:00 – práce v terénu

 • Út 9:00 – 17:00 – práce v terénu
 • St 9:00 – 15:00 – ambulantní poradenství

 • Čt 9:00 – 17:00 – práce v terénu

 • 9:00 – 17:00 – práce v terénu

Okamžitá kapacita služby – 4 osoby

Tým a kontakty na členy týmu:
Bc. Tereza Mrázková – vedoucí
Bc. Kateřina Holubová, DiS. –
zástupkyně vedoucí
Mgr. Radka Laštovičková
Hynek Kmoch DiS.
Lucie Kolková