Název projektu: Prostor pro inkluzi
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013604


Cílovou skupinou projektu jsou děti a žáci (3-15 let) základních a mateřských škol města Kolína ze sociálně odlišného prostředí, kteří mají zhoršené vnější i životní podmínky pro naplňování školních povinností. Cílovou skupinou jsou zároveň rodiče podporovaných dětí a žáků.