Název projektu: Prostor pro inkluzi
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013604


Zajištění DOUČOVÁNÍ
Kamila Kadlecová – metodička projektu a lektorka klíčových kompetencí ZŠ
e-mail: kamila.kadlecova@prostor-plus.cz
tel.: 739 056 692

Administrativní zajištění projektu, kontakt pro MŠ, ZŠ a partnery
Michaela Brožová Burdová – koordinátorka projektu
e-mail: michaela.brozova@prostor-plus.cz
tel.: 735 757 092