Název projektu: Prostor pro inkluzi
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013604


Zajištění DOUČOVÁNÍ

Andrea Petříková – metodička projektu 
e-mail: andrea.petrikova@prostor-plus.cz
tel.: 739 056 692
 
Administrativní zajištění projektu, kontakt pro MŠ, ZŠ a partnery
 
Michaela Brožová Burdová – koordinátorka projektu
e-mail: michaela.brozova@prostor-plus.cz
tel.: 735 757 092