Podrobné info o programu zde: triplep.cz

Prostor plus o.p.s. se stal jednou z vybraných organizací Ministerstvem zdravotnictví České republiky, který může realizovat Program pozitivního rodičovství – TRIPLE P, jeden z nejúčinnějších rodičovských programů na světě.
Co je Triple P?

Když se stanete rodičem, očekává se, že ihned budete odborníkem. Ale všichni rodiče se čas od času potýkají s problémy – a to je oblast, kde může Triple P – Program pozitivního rodičovství pomoci. Triple P je světově uznávaný program, který vám dá dovednosti potřebné k vybudování pevných rodinných vztahů, zvládání nevhodného chování a předcházení problémům předtím, než se vyskytnou.
Triple P učí rodiče dovednosti, které potřebují k tomu, aby vychovali sebevědomé zdravé děti a dospívající a vybudovali pevnější rodinné vztahy. Neříká lidem, jakým mají být rodičem. Spíše jim dává jednoduché a praktické strategie, které mohou přizpůsobit svým vlastním hodnotám, přesvědčením a potřebám. Přínosy bývají ohromné a dlouhodobé. Jde o to, aby Triple P pracoval pro vás.

Co získáte díky Triple P?

Tři P v „Triple P“ znamenají „Positive Parenting Program, v češtině „Program pozitivního rodičovství“, což znamená, že váš rodinný život bude mnohem příjemnější.

Triple P vám pomůže:

  • Vychovávat šťastné a sebejisté děti
  • Zvládat nevhodné chování, aby si všichni členové rodiny více užívali života
  • Stanovit si pravidla a postupy, které všichni respektují a dodržují
  • Podporovat chování, které se vám líbí
  • Pečovat o sebe jako o rodiče
  • Být si jistí, že děláte správnou věc
Fakta o programu Triple P:

Triple P je jedním z nejúčinnějších rodičovských programů na světě založený na důkazech vycházejících ze soustavného vědeckého výzkumu. Triple P byl vyvinut klinickým psychologem profesorem Mattem Sandersem a jeho kolegy na australské univerzitě v Queenslandu a byl testován s tisíci rodinami během více než čtyřiceti let soustavného výzkumu. 650 studií a publikovaných prací, včetně více než 385 evaluačních studií, z nichž 185 jsou randomizované kontrolované studie, prokázalo, že funguje napříč kulturami, socioekonomickými skupinami a v mnoha různých rodinných strukturách.

Jak se můžete zapojit?

V současné době připravujeme první běh programu, který proběhne v období září-říjen 2022 v Kolíně a je již plně obsazen.

Druhý běh je naplánován na období prosinec-leden v termínech 1.12., 8.12., 15.12., 22.12.2022 a 19.1.2023, vždy od 9 do 11 hodin v Kutné Hoře.

Třetí běh je naplánován na období leden-březen v termínech 26.1., 2.2., 9.2., 16.2. a 16.3.2023, vždy od 10 do 12 hodin ve Zruči nad Sázavou.

Čtvrtý běh je naplánován na období březen-květen v termínech 30.3., 6.4., 13.4., 20.4. a 18.5.2023, vždy od 16 do 18 hodin v Kutné Hoře.

Pokud máte zájem se zapojit do projektu, kontaktujte lektorku Triple P Bc. Barboru Volfovou na uvedených kontaktech telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Skupinovými setkáními Vás provede lektorská dvojice: Eva Tesařová, DiS. a Bc. Barbora Volfová

Hlídání Vašich dětí během trvání programu bude zajištěno zkušenou odbornou pracovnicí programu. Program je poskytován zdarma.

Projekt je realizován v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR, jehož cílem je zavedení programu Triple P do českého prostředí. Projekt „Program pro pozitivní rodičovství v České republice „Triple P“ je financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP a spolufinancován ze státního rozpočtu.

Program pozitivního rodičovství Triple P
Kontaktní údaje:
Bc. Barbora Volfová – lektorka