mýtus 1 >

lektoři primární prevence vyhledávají uživatele drog a experimentátory a poté je nahlásí vedení školy > ne
Smyslem prevence mezi žáky není odhalovat uživatele drog či experimentátory. Cílem setkávání s žáky a studenty je pozitivně působit na jejich postoje a chování, posilovat schopnost odmítat a čelit tlaku vedoucího k užívání návykových látek, zkvalitnit sociální komunikaci a předat dostatek vyvážených informací. Pracujeme zážitkovou formou, postoje a hodnoty získané touto cestou jsou, dle našeho názoru, pevněji ukotveny.

mýtus 2 >

lektoři primární prevence „uzdraví“ v kolektivu veškeré špatné vztahy a napraví žáky, kteří mají dlouhodobě problémy s chováním > ne
Program všeobecné dlouhodobé prevence určený základním školám se skládá ze tří setkání s třídou během školního roku, program selektivní dlouhodobé prevence určené pro základní školy praktické a speciální z pěti setkání s třídou v jednom školním roce. V takovéto frekvenci setkávání není možné s třídními vztahy „kouzlit“, třídní učitelé mají k žákům stále blíže než dvojice lektorů. Smyslem prevence je převážně předcházet vlivům rizikového chování, nikoli „hasit vzniklý požár“. V takovémto případě odkazujeme na odborníky z oboru pedagogiky, psychologie a adiktologie.

mýtus 3 >

lektoři primární prevence si s dětmi pouze hrají, primární prevence je zbytečná a neefektivní > ne
Lektoři pracují s dětmi takovými prostředky, které je aktivně osloví. Primární prevence ovlivňuje názory, postoje a chování žáka prostřednictvím jeho skupiny nebo společenství. Efektivní komunikace, působení lektora a jeho interpersonální dovednosti jsou mnohem více přínosné pro účinnou prevenci než pouhé předání informací frontální přednáškou. Preventivní programy jsou efektivní, pokud vycházejí ze znalosti prostředí, ve kterém působí, odpovídají věku a možnostem žáků, jsou soustavné, dlouhodobé a komplexní a jsou vedeny proškolenými lektory.

mýtus 4 >

účast třídního pedagoga na bloku primární prevence je nežádoucí >ne
Třídní pedagog je pro nás důležitým partnerem. Zajímají nás jeho pohledy na třídu a žáky potažmo naší práci. Aktivní účast pedagoga na bloku primární prevence vnímáme jako velmi přínosnou a nezbytnou.