(1.stupeň)

Právo účastnit se našeho programu má každý žák, který je součástí třídního kolektivu. Čili vy všichni.

 1. Máš právo ptát se na cokoli, co se děje ve třídě. Pokud Tě něco zajímá, neboj se zeptat!
 2. Máš právo vznést anonymní dotaz, kritiku, pochvalu, stížnost na programy či lektory . Použij krabičku na anonymní dotazy. Napiš a nepodepisuj.
 3. Máš právo spolupodílet se na programu a vznést připomínky k jeho průběhu. Máš nápad? Nenechávej si ho pro sebe.
 4. Máš právo cítit se zde bezpečně.
 5. Máš právo odmítnout účast na programu nebo na jeho části, pokud by ti to bylo nepříjemné. Řekni STOP! A domluv se s lektorem.
 6. Máš právo na ochranu své důstojnosti, zdraví a bezpečnosti, abys byl přijímán a respektován.
 7. Máš-li pocit, že některé z tvých práv či některé z pravidel je porušováno, neváhej se s tím svěřit lektorům nebo krabičce. Pokud Tě něco trápí, svěř se krabičce nebo lektorům.

Dítě jako každá lidská bytost má svou hodnotu, důstojnost a základní práva. Vzhledem ke svému tělesnému i duševnímu vývoji, bezbrannosti a zranitelnosti potřebuje zvláštní péči, pomoc, ochranu, porozumění a lásku.

Svoboda jednoho člověka končí tam, kde začíná svoboda člověka druhého.

(2. stupeň)

Právo účastnit se našeho programu má každý žák třídy bez ohledu na to, jakého je pohlaví, věku, původu, rasy, národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, právního a společenského postavení, psychického nebo fyzického stavu, sexuální orientace a socio-ekonomických možností.

 1. Máš právo ptát se na smysl, cíle, poslání našich aktivit či na cokoliv jiného z probíraných témat.
 2. Máš právo vznést anonymní dotaz, kritiku, pochvalu, stížnost na programy či lektory – použij krabičku na anonymní dotazy.
 3. Máš právo spolupodílet se na programu a vznést připomínky k jeho průběhu.
 4. Máš právo cítit se zde bezpečně.
 5. Máš právo odmítnout účast na programu nebo na jeho části, pokud by ti to bylo nepříjemné.
 6. Máš právo na ochranu své důstojnosti, zdraví a bezpečnosti, abys byl přijímán a respektován.
 7. Máš-li pocit, že některé z tvých práv či některé z pravidel je porušováno, neváhej se s tím svěřit lektorům nebo krabičce.

Dítě jako každá lidská bytost má svou hodnotu, důstojnost a základní práva. Vzhledem ke svému tělesnému i duševnímu vývoji, bezbrannosti a zranitelnosti potřebuje zvláštní péči, pomoc, ochranu, porozumění a lásku.

Svoboda jednoho člověka končí tam, kde začíná svoboda člověka druhého.