Psychologové na školách

Staráme se o to, aby se dětem i učitelům ve škole dobře učilo i žilo.

Vedoucí služby

Mgr. Michala Michlová