• individuální poradenství pro žáky a/nebo jejich rodiče
  • skupinová práce s třídními kolektivy
  • nakontaktování na další odborná pracovniště
  • podpora pedagogů