Psychologové na školách

Staráme se o to, aby se dětem i učitelům ve škole dobře učilo i žilo.

  • individuální poradenství pro žáky a/nebo jejich rodiče
  • skupinová práce s třídními kolektivy
  • nakontaktování na další odborná pracovniště
  • podpora pedagogů