Na konci ledna 2019 byl v Kotelně realizován externí rozvojový audit.

Pracovnice NZDM Kotelna

Po dvoudenním maratonu, v rámci kterého se auditoři České asociace streetwork zaměřovali na různé oblasti od práv klientů po kvalitu a zacílení poskytovaných služeb, byl vyřčen oslavný verdikt. Kotelna v auditu obstála s výsledkem 97% a získala tak na následujících pět let certifikát prokazující kvalitu sociální služby pro děti a mládež.

„Certifikát je pro nás oceněním za velký kus dobře odvedené práce a zároveň novým impulsem pro další rozvoj.“