Potřebuji kontakt
Poslání:

Naším posláním je pomoc a podpora rodinám vykonávajícím pěstounskou péči, stabilizace rodinného systému, osobní rozvoj dětí a pěstounských rodičů.

Cílem služby je, aby pěstoun:
 • znal proces pěstounské péče a byl motivován k adekvátní péči o svěřené dítě
 • měl snahu zpracovat obtížná životní témata a hledal vhodná řešení, samostatně řešil svou nepříznivou životní situaci (byl informovaný, byl schopen vidět svou situaci z více úhlů, nesl odpovědnost za své chování).
 • byl motivovaný ke kontaktu s biologickými rodiči a sourozenci
 • měl rozvinuté sociální schopnosti a dovednosti (byl schopen vhodně komunikovat s jednotlivými členy rodiny, byl schopen vnímat a udržovat své hranice a hranice svěřeného dítěte, byl schopen pružně a adekvátně reagovat v sociálních situacích, pracoval na svém seberozvoji a odbornosti
Zásady poskytování služby:
 • Respektování jedinečnosti dítěte i rodiny
 • Bezpečný vztah s rodinou – rozvíjíme vzájemný vztah založený na důvěře, zájmu, odpovědnosti a jasných hranicích
 • Mlčenlivost a diskrétnost – chráníme bezpečí spolupráce, nesdělujeme citlivé informace bez vědomí či souhlasu klienta/klientky
 • Otevřená komunikace – usilujeme o jasné dohody s klientem/klientkou, s rodinou a osobami spolupracujícími v rámci OSPOD, podporujeme vyjadřování různých potřeb a očekávání
 • Individuální přístup – společně hledáme takový cíl spolupráce, který bude pro klienta/klientku i další osoby přijatelný, žádoucí a dosažitelný

Jsem organizace doprovázející pěstounské rodiny/jsem pěstoun doprovázený jinou organizací

Poskytujeme programy pěstounským rodinám spolupracující s příslušným OSPOD popř. jinou organizací. Nabídku s doprovázejícími organizacemi domlouváme zpravidla v únoru/březnu na celý kalendářní rok. Je možné nás oslovit i mimo uvedený termín. Těšíme se na spolupráci.

Programy pro děti a mládež
 • Pobyty pro děti a mládež ve věku 2-17 let, spoustu zážitků v partě kamarádů v průběhu 2-3 dní
 • Jednodenní výlety pro děti a mládež ve věku 2-17 let, návštěva konkrétního místa nebo zajímavý program na předem dané téma
 • Program při vzdělávání pěstounů pro děti ve věku 2-17 let tematicky zaměřený, plný her a zábavy
 • Zážitky ve skupině pro děti a mládež ve věku 10-19 let, pravidelné setkávání v týdnu nebo jeden víkend, skupina a parta kamarádů, hledání odpovědí na vlastní otázky
 • Příměstské tábory v období prázdnin, týdenní
 • Individuální poradenství (psychologické, psychoterapeutické)
Společné programy pro děti a pěstouny
 • Pobyty pro děti a pěstouny, společné zážitky a zkušenosti, hledání společné cesty, příroda

Programy pro pěstouny
 • Vzdělávání (odpolední, jednodenní, vícedenní), nabídka témat pro doprovázející organizace ke stažení zde

 • Supervize jako forma vzdělávání, hledání nových pohledů a řešení konkrétních situací z rodiny se supervizorem (individuálně, ve skupině)
 • Sdílení ve skupině pro pěstouny, hledání odpovědí na otázky, podobné zkušenosti, možnost se o někoho opřít
 • Individuální poradenství (psychologické, psychoterapeutické)
Aktuální akce – Vzdělávání

Jsem pěstoun doprovázený Prostorem plus o.p.s./ mám zájem o doprovázení Prostorem plus o.p.s.

Doprovázení při výkonu pěstounské péče

Pomáháme Vám sdílet každodenní i krizové situace v rodině a společně hledáme řešení. Posilujeme komunikaci v rodině a podporujeme fungující způsoby soužití. Podporujeme schopnosti a dovednosti Vás pěstounů ve výchově a komunikaci s dítětem. Mluvíme společně o potřebách dítěte a vytváříme plány průběhu pěstounské péče v souladu s Individuálním plánem ochrany dítěte. Hledáme společně aktuální vzdělávací potřeby Vás pěstounů a vytváříme vzdělávací plán. Podporujeme Vás při jednání s úřady, se školou, dalšími institucemi.
Doprovázení zpravidla probíhá ve Vašem přirozeném prostředí, setkat se můžeme také u nás na adrese: Prostor plus o.p.s. Kolín. Množství setkání závisí na Vašich potřebách, minimálně se uvidíme 1x za 2 měsíce.

Vzdělávání a vytváření prostoru pro setkávání

Podporujeme Vás v rozšiřování a prohlubování znalostí, dovedností a schopností naplňovat potřeby svěřených dětí. Umožňujeme Vám splnit zákonnou povinnost 24 hodin vzdělávání ročně. Pracovník Vám nabídne naše aktuální akce pro daný rok. Můžete si z nabídky vybrat, případně požádejte svého klíčového pracovníka o pomoc s vyhledáváním jiných možností. Můžete absolvovat vzdělávání u jiné organizace, avšak to podléhá schválení klíčovým pracovníkem. Za vzdělávání je možné považovat též supervizi (klíčový pracovník Vám vysvětlí o co se jedná). Vybrané vzdělávání by mělo být pro Vás přínosné a aktuální v souvislosti s péčí o svěřené dítě. Společně vytváříme vzdělávací plán.

Vzdělávání u naší organizace: bezplatné, hradíte si pouze náklady spojené se stravováním Vzdělávání u jiné organizace: max. 7 000 Kč/rodinu/rok (vzdělávání včetně ubytování), hradite si náklady spojené se stravováním

Výpomoc v zákonem stanovených případech

Pomáháme Vám se zajištěním krátkodobé péče poskytované přes den a jen ve výjimečných případech přes noc v zákonem stanovených případech (jste uznání dočasně práce neschopní, ošetřujete osobu blízkou, při narození dítěte, potřebujete vyřídit nezbytné osobní záležitosti, při úmrtí blízké osoby). Pomáháme Vám najít a oslovit osobu či instituci, která dočasně převezme péči o dítě (příbuzný nebo jiná blízká osoba, komunitní nebo mateřské centrum, jiní známí pěstouni nebo pracovníci).

Výpomoc zajištěná našimi pracovníky: bezplatné v rozsahu 24 hodin za rok, hradíte si náklady spojené se stravováním/občerstvením dětí, vstupným, případně se podílíte na ubytování

Výpomoc zajištěná jinou osobou/organizací: max. 2 100 Kč na 1 až 2 děti v rodině a 4 200 Kč za rok, pokud jsou v rodině 3 a více dětí. Hradíte si náklady spojené se stravováním/občerstvením dětí, vstupným, případně se podílíte na ubytování.

Celkový limit čerpání finančních prostředků výpomoci a respitní péče je stanoven na 5 000 Kč na rodinu za rok.

Pomoc při zajištění péče o svěřené dítě (respitní péče)

Pomáháme Vám se zajištěním krátkodobého hlídání i celodenní péče o svěřené dítě. Cílem respitu je dopřát Vám odpočinek k vlastní psychohygieně. Když se domlouváme myslíme na zájmy a potřeby dítěte a soulad s Individuálním plánem ochrany dítěte. Tato péče může mít formu klasického nebo příměstského tábora, pobytu pro děti organizované našimi pracovníky, školy v přírodě nebo individuálního hlídání (v odůvodněných případech např. předškolní věk, specifické potřeby, dítě je krátce v pěstounské péči).
Respitní péče zajištěná našimi pracovníky: bezplatná v rozsahu 14 dní za rok, hradíte si náklady spojené se stravováním/občerstvením dětí, vstupným, případně se podílíte na ubytování

Respitní péče zajištěná jinou organizací: max. 4200 Kč na dítě, limit na rodinu je 5 000 Kč za rok

Finančně se podílíte také na programu, kde cena převyšuje cenu v místě obvyklou, dané se týká i nadstandardních služeb (např. pobyt u moře).

Celkový limit čerpání finančních prostředků výpomoci a respitní péče je stanoven na 5 000 Kč na rodinu za rok.

Odborná pomoc

Zprostředkováváme Vám odbornou pomoc dle Vašich aktuálních potřeb rodiny a v souladu s Individuálním plánem ochrany dítěte.

Odborná pomoc poskytovaná našimi pracovníky: bezplatná v rozsahu 8 hod za rok
Odborná pomoc poskytovaná jinou organizací: max. 3 000 Kč na rodinu za rok

Kontakt s biologickou rodinou

Pomůžeme Vám v kontaktu s biologickými rodiči, sourozenci či jinými osobami.

V odůvodněných případech (př. rodič ve výkonu trestu, nemajetný rodič) a po domluvě s klíčovým pracovníkem Vám proplatíme náklady na dopravu dítěte a Vás. U osob v evidenci lze výjimečně proplatit také ubytování v rozsahu max. 5 dnů. Částka k proplácení kontaktu je stanovena do výše
2 000 Kč na rodinu za rok.

Chci být dobrovolníkem

Máš volný čas a chceš ho s někým trávit?
Chceš procvičit svoje znalosti formou doučování někoho jiného?
Láká tě oblast pěstounské péče?

Co získáš?

Radost na prvním místě
Kávu, když se zrovna ukážeš na Kolárce
Volný vstup do posilovny ve vybraném čase
Zapůjčení sportovního vybavení (např. kolo, koloběžka aj.)
A když Vás bude víc tak i společné akce dobrovolníků – nové vztahy, nová přátelství

Programy pro pěstounské rodiny
Otevřít adresu na mapě
Provozní doba:

Po telefonické domluvě