Potřebuji kontakt
V programech pro pěstounské rodiny pomáháme a podporujeme rodiny vykonávající pěstounskou péči ve snaze stabilizovat rodinné prostředí, rozvíjet děti i pěstounské rodiče. Tyto rodiny spolupracují s OSPOD Čáslav a Kutná Hora, Charitou Přelouč a Dobrou rodinou o.p.s. se zástupcem v Pardubicích.
Naše poslání

Posláním Programů pro pěstounské rodiny je pomoc a podpora rodinám vykonávajícím pěstounskou péči, stabilizace rodinného systému, osobní rozvoj dětí a pěstounských rodičů.

Přihlášení do programu
 • Vyjednávání o realizaci programů pro pěstounské rodiny probíhá mezi pěstounskou rodinou a příslušným OSPODem.

 • V případě zájmu o jakýkoli program z uvedené nabídky prosím kontaktujte pracovníky příslušného OSPODu ve Vašem městě, kteří jsou objednavateli programu.

 • Pracovník příslušného OSPODu má k dispozici přehled nabízených programů s aktuálními informacemi.

 • Po kladném zhodnocení Vašich požadavků ze strany OSPODu dojde k objednání programu.

 • Pro sdělení aktuálních a podrobnějších informací lze kontaktovat příslušného pracovníka Programu pro pěstounské rodiny Prostoru plus o.p.s. (viz kontakty a provozní doba).

Cíle služby:
 • Přispívat ke zdravému fungování v rodině a rozvoji komunikace mezi jednotlivými členy.

 • Pomoci zpracovat obtížná životní témata a hledat vhodná řešení.

 • Podpořit a zvýšit odbornost pěstounských rodičů.

 • Podpořit osobní rozvoj pěstounských rodičů.

 • Posílit kompetenci pěstounských rodičů ke spolupráci s ostatními institucemi.

 • Zvýšit a posílit sociální dovednosti a schopnosti dětí.

 • Podpořit osobní rozvoj dětí.

Zásady:
 • bezplatnost

 • mlčenlivost a diskrétnost

 • individuální přístup

 • partnerský přístup

 • důstojnost (respektujeme práva, volby a životní styl klienta)

Nabídka programů:

Programy jsou určené pro děti z pěstounských rodin bez přítomnosti pěstounů vždy pod odborným dohledem pracovníků na předem určeném místě (např. ubytovací zařízení, místo výletu, Prostor plus o.p.s. –Komunitní centrum Kolárka).

Pobytový program

„Tvorba, kamarádi, společné aktivity, sport, odpočinek, zážitky, legrace“

Pro koho: děti (7 –12 let) a mládež (13 –18 let)
Kdy: pátek –neděle, nebo sobota – neděle
Obsah programu: Program je realizován prostřednictvím víkendového výjezdu na předem určeném místě (zpravidla v hezkém přírodním prostředí). Dětem je zajištěn společný celodenní tematický program.

Jednodenní program

„Výlety do přírody, kamarádi, společné aktivity, sport, zážitky, nová místa“

Pro koho: děti (2 –6 let, anebo7 –12 let) a mládež (13 –18 let)
Kdy: kterýkoliv den (např. sobota) od 9:00 do 18:00
Obsah programu: Program je realizován formou výletu či specifického volnočasového zážitkového programu v kolektivu dětí, či mládeže.

Zážitkový program

„Otázky a odpovědi, názory a postoje“

Pro koho: mládež 13 –19 let
Kdy: např. 1x týdně/ 1xza14 dní/1x za měsíc, vždy 1,5 hod/setkání
Obsah programu: Program ve skupině, 1,5 hod práce s tvorbou, názory, postoji a prožitky mladých lidí formou atraktivních her, diskusí na různá témata spojená s obdobím dospívání.
Místo: Zajištění prostoru příslušným OSPODem nebo Prostor plus o.p.s. Kolín.

Příměstský tábor pro děti z pěstounských rodin

„Veselé dny v dobré partě“

Pro koho: děti (6 –12 let) a mládež (13 –15 let)
Kdy: 1x za rok po 7dní(v období prázdnin) od 7:00 do 17:00
Obsah programu: Dobrodružný program na táborové téma, noví kamarádi, spousta zážitků. Dětem je zajištěn pitný režim a strava (obědy, svačiny). Děti se vrací v odpoledních hodinách domů.
Místo: Zajištění prostoru příslušným OSPODem nebo Prostor plus o.p.s. Kolín.

Individuální poradenství

„Prostor pro témata dětí a dospívajících“

Pro koho: děti a mládež
Kdy: např. 1x týdně/1xza 14 dní/ jednorázově apod., vždy 1 hod/setkání
Obsah programu: Individuální poradenství je zaměřeno na téma formulované dítětem nebo pěstounem psychoterapeutického, psychologického charakteru a pro svou diskrétnost, časovou náročnost a potřebu prostoru vyžaduje individuální přístup.
Místo: Prostor plus o.p.s. Kolín

Programy jsou určeny pěstounům vykonávajícím náhradní rodinnou péči a svým zaměřením poskytují rodičům možnost vlastního seberozvoje, sdílení běžných i tíživých situací apod. Programy jsou individuálního a skupinového charakteru.

Podpůrná skupina (Skupina pro rozvoj osobnostních kompetencí pěstounů)

„Sdílení postojů a zkušeností, podpora a osobní rozvoj“

Pro koho: pěstouni
Kdy: 1x za měsíc, vždy 1,5 hod/setkání
Obsah programu: Setkávání pěstounů ve skupině, sdílení a vzájemná výměna zkušeností a podobných situací, podpora v řešení osobních témat souvisejících s výkonem pěstounské péče pod vedením dvou pracovníků.

Individuální poradenství

„Bezpečný prostor, důvěra, podpora a pomoc“

Pro koho: pěstouni
Kdy: např. 1x týdně / 1x za 14 dní / jednorázově apod., vždy 1 hod/setkání
Obsah programu: Individuální poradenství je zaměřeno na téma formulované pěstounem psychoterapeutického nebo psychologického charakteru. Pro svou diskrétnost, časovou náročnost a potřebu prostoru vyžaduje individuální přístup.
Místo: Prostor plus o.p.s. Kolín

Edukativní programy

„Informace, vzdělání, odpovědi, setkávání“

Pro koho: pěstouni
Kdy: dopolední, odpolední, celodenní, víkendové
Obsah programu: Dlouhodobé vzdělávání pěstounů –vzdělávací a zážitkové semináře, přednášky, možnost vypůjčení odborné literatury. Témata edukativního programu jsou vypisována na začátku každého roku.
Místo: Zajištění prostoru příslušným OSPODem nebo Prostor plus o.p.s. Kolín

Programy jsou určené pro děti a jejich pěstouny vždy na předem určeném místě (např. ubytovací zařízení, místo výletu, Prostor plus o.p.s.–Komunitní centrum Kolárka). Do programu jsou zahrnuty společné a oddělené aktivity.

Pobytový program pro děti a jejich pěstouny

„Společné chvíle, aktivní odpočinek, tvorba, zážitky, seznámení“

Pro koho: děti, mládež a jejich pěstouni
Kdy: pátek –neděle, nebo sobota –neděle
Obsah programu: Program je realizován prostřednictvím víkendového výjezdu na předem určeném místě (zpravidla v přírodním prostředí). Dětem a jejich pěstounům je zajištěn společný i samostatný program. Program umožňuje setkat se s dalšími pěstounskými rodinami.

Nejčastější dotazy:
Kdy a od koho se dozvím základní informace o realizovaném programu?

Všechny informace Vám sdělí pracovník OSPODu (termín, harmonogram, náplň programu, cesta, popř. téma vzdělávání aj.).

Mohou se jednotlivé programy kombinovat?

Ano, např. v rámci pobytového programu lze realizovat zvlášť odlehčovací program pro děti a zvlášť vzdělávací program pro pěstounské rodiče. Kombinace programů je vždy na vyjednávání s příslušným OSPODem.

Potřebuji psychoterapeutické a psychologické poradenství a OSPOD již nemá prostředky na uhrazení nákladů. Co s tím mohu dělat?

V rámci Prostoru plus o.p.s. lze zařídit individuální psychoterapii za finanční úhradu. V případě nemožnosti platby ze strany klienta pracovníci doporučí následnou psychologickou péči hrazenou pojišťovnou.

Mám v pěstounské péči roční dítě, je pro nás vhodný pobyt pro děti a pěstouny?

Po individuální domluvě ano, záleží na vyspělosti dítěte. Praxe ukazuje potřebu zajištění péče jedním pracovníkem v případě oddělených programů.

Co máme dítěti vzít na pobyt?

Zejména sportovní oblečení min. dvoje (oblečení do vnitřních a venkovních prostor), dvoje boty v případě deštivého počasí, přezůvky, pyžamo, hygienické potřeby, kapesníky, ručník popř. malé kapesné. Specifikace je uvedena vždy v aktualitách dle příslušného pobytu.

Můžeme s sebou na pobyt vzít vlastní dítě?

Bohužel z příspěvků pro výkon pěstounské péče nelze uhradit náklady na vlastní děti (program respitní péče, ubytování, strava, cestovné). V případě přítomnosti vlastního dítěte na programu či pobytu je rodič povinen uhradit veškeré náklady (viz předešlá závorka), popř. mimo program zajistit hlídání dítěte příbuznou osobou.

V případě pobytu jen pro děti, jak je zajištěn dozor přes noc?

Pracovníci pobytového programu zajišťují také dozor v nočních hodinách.

Mám se účastnit vzdělávacího programu a nemám zajištěné hlídání, co mohu dělat?

Předem nahlásit situaci pracovníkovi OSPODu, který do požadavků na edukativní program může zahrnout současně individuální program pro děti zajištěný jiným týmem.

Budu muset odejít ze vzdělávacího programu dříve, co mohu dělat?

Vzniklou situaci předem nahlásit příslušnému pracovníku OSPODu a na místě lektorům. Potvrzení počtu absolvovaných hodin se odvíjí od faktické přítomnosti na vzdělávacím programu.

Úzce spolupracujeme s pěstounskými rodinami zaštítěnými OSPODem Kutná Hora, OSPODem Čáslav a Charitou Přelouč.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Otevřít adresu na mapě
Provozní doba:
 • St 8:30 – 11:00

 • Čt 8:30 – 11:00

Individuální poradenství lze po předchozí telefonické domluvě naplánovat na kterýkoliv den.

Kontakty na členy týmu:
Mgr. Iveta Paříková – garantka programu
Mgr. Alena Horká – zástupkyně garantky programu