V terénu nás potkáte po Kolíně, v Kutné Hoře, Čáslavi, Českém Brodě a Pečkách. Monitorujeme ale i okolní vesnice. Sbíráme odhozené stříkačky, na Jehlomat.cz jsme ve sběru na prvním místě, vyměňujeme a poskytujeme poradenství, zastihnete nás na terénním telefonu.

Pro koho tu jsme?

 • Jste uživatelem/kou psychoaktivních látek či s nimi experimentujete?
 • Nemáte dostatek informací, potřebujete se poradit či řešit obtíže spojené nejen s užíváním?
 • Potřebujete čistý injekční a zdravotní materiál?

Nabízíme

 • Individuální poradenství
 • Výměnu a distribuci injekčního a zdravotního materiálu k bezpečnější aplikaci
 • Informace z různých oblastí (zdravotní, sociálně právní, možnosti léčby a jiné)
 • Osobní asistenci na úřady či k lékařům
 • Testy na HIV, žloutenky B a C, syfilis
 • Základní zdravotní ošetření
 • Zprostředkování dalších služeb

Naše poslání

Terénní adiktologické programy Prostor plus o.p.s. jsou nízkoprahovou adiktologickou službou minimalizace rizik, která je určena osobám užívající psychoaktivní látky a jejich blízkým.

Hlavními cíli služby jsou minimalizace zdravotních, sociálních, ekonomických a právních rizik a dopadů vyplývajících z životního stylu uživatelů/tek a ochrana veřejného zdraví. Stabilizace zdravotní a sociální situace klientů/tek, motivace ke změně životního stylu a rizikového chování a k využívání další odborné pomoci. Služba poskytuje základní poradenství zaměřené na snižování rizik, krizovou intervenci a základní poradenství pro osoby blízké a další služby. Monitoruje prostředí, provádí sběr injekčního materiálu a aktivně vyhledává a oslovuje osoby z cílové skupiny. Terénní programy působí na kolínsku a kutnohorsku.

Služby jsou poskytovány s ohledem na individuální potřeby klientů/ek, bez ohledu na věk, pohlaví, sexuální orientaci, náboženství a etnickou příslušnost.

Komu je služba určena (cílová skupina):

 • uživatelům/kám psychoaktivních látek ve fázi aktivního závislostního chování
 • experimentátorům/kám a rekreačním uživatelům/kám psychoaktivních látek

 • rodičům, partnerům/kám a dalším blízkým osobám uživatelů/ek psychoaktivních látek

Komu služba není určena (zúžení a negativní vymezení cílové skupiny):

 • osobám nespadajícím do cílové skupiny

 • osobám užívajícím primárně alkohol

 • osobám ohroženým nelátkovou závislostí (lidem hrajícím hazardní hry apod.)

 • osobám žádajícím službu, kterou neposkytujeme

 • osobám, se kterými se nejsme schopni žádnými způsoby dorozumět (intelekt, jazyková bariéra, apod.)

Cíle služby:

 • Uživatel/ka služby, který/á svým způsobem života co nejméně ohrožuje sebe i své okolí.
 • Zajištěná dostupnost služeb terénního programu v místech, kde se vyskytuje cílová skupina.

 • Osoby blízké uživatelům/kám psychoaktivních látek mají dostatek informací a podpory.

Zásady:

 • bezplatnost
 • anonymita
 • dobrovolnost
 • mlčenlivost a diskrétnost
 • ndividuální a partnerský přístup
 • důstojnost

Kontakní informace:

Provozní doba:

Každý všední den jsme dostupní na telefonu od 8:30 do 16:30 pro případné telefonické poradenství, domluvu asistencí či hlášení nálezu injekčních stříkaček.

 • Po 8:30 – 16:30 Monitoring, poradenství, asistence

 • Út 12:00 – 14:00 Český Brod – terén

 • Út 14:30 – 16:30 Pečky – terén

 • St 12:00 – 16:30 Kolín – terén

 • Čt 12:00 – 16:30 Kutná Hora, Čáslav – terén
 • 8:30 – 16:30 Monitoring, poradenství

Okamžitá kapacita služby – 2 klienti/ky

Budova KC a kontakty na členy týmu:
Bc. Kristýna Marková Andršová – vedoucí
Bc. Klaudie Kocourková – zástupkyně vedoucí
Mgr. Aza Tibová