Projekt s celým názvem „Podpora eliminace bezdomovectví na Kolínsku a Kutnohorsku“ (CZ.03.02.01/00/22_043/0001524), který je financován z prostředků EU, řeší reálný problém bezdomovectví v uvedeném regionu, reflektuje zejména zhoršující se zdravotní a sociální stav cílové skupiny a staví na komplexní terénní práci, na síťování a zprostředkování.

Cílová skupina projektu

Primární cílovou skupinou projektu jsou osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení. Klíčové aktivity realizované prostřednictvím rozšířené kapacity služeb terénních programů P+ jsou primárně určeny těmto osobám, tedy osobám bez střechy dle kategorizace ETHOS. Jedná se o osoby přežívající na ulici nebo ve veřejně přístupných prostorách bez možnosti ubytování, tj. na ulici, pod mostem, na nádraží, ve veřejných dopravních prostředcích apod., v územní působnosti terénních programů P+.

Cíl projektu

Cílem projektu je zlepšení sociálně-zdravotní situace nebo minimalizace rizik u cílové skupiny projektu. Tím se zpomalí či v ideálním případě zastaví a zvrátí postupná progrese jejich sociálně-zdravotních problémů, zlepší se jejich sociální a zdravotní stav a zvýší se šance na zapojení se do společnosti. Tam, kde není plná úzdrava či sociální začlenění z nejrůznějších důvodu možná, je nutné snižovat rizika spojená s konkrétní životní situaci, stejně jako dopady na jedince a společnost.

Zásadním dílčím cílem projektu je odstraňovat konkrétní bariéry při poskytování zdravotní péče pro osoby bez střechy a dosáhnout uspokojivé úrovně propojení pracovníků služby, klientů a zdravotnických ordinací na Kolínsku a Kutnohorsku. Pracovníci terénních programů zprostředkovávají zdravotní péči pro osoby bez přístřeší, které probíhá jak směrem ke zdravotnickým službám, tak směrem ke klientům.

Zásady:

 • bezplatnost
 • mlčenlivost a diskrétnost
 • partnerský přístup
 • důstojné jednání (respektujeme práva, volby a životní styl každého jedince)

Kontaktní informace:

 • Plynárenská 671, 280 02 Kolín (od 1.3. 2024)
 • Zahradní 17, 280 02 Kolín

 • +420 735 757 092, +420 739 053 897

   
Provozní doba:

Každý všední den od 8:00 do 18:00 jsme dostupní na terénních telefonech (735 757 092 a 739 053 897) pro případné telefonické poradenství, domluvu asistencí, základního zdravotního ošetření, potravinový servis, aj.

 • Po 8:00 – 18:00 – asistence, schůzky s klienty (sociální poradenství, šatník, potravinová pomoc)
 • Út 11:00 – 18:00 – Kutnohorsko – terén
 • St 8:00 – 18:00 – asistence, schůzky s klienty (sociální poradenství, šatník, potravinová pomoc)
 • Čt 11:00 – 18:00 – Kolínsko – terén

 • 8:00 – 15:00 – asistence

Kontakty na členy týmu:
Mgr. Daniela Maršíková – vedoucí služby