Úvodní 2017-03-29T18:06:05+00:00

prostorplus_logo_b

Zabýváme se poskytováním sociálních služeb, vzděláváním a rozvojem regionu. Naší vizí je prosperující klient i region, ve kterém působíme.

Poslání

Vytvářet programy, které předchází pádu a pomáhají vzhůru lidem, kterým společensky rizikové jevy, společenské předsudky a neinformovanost znesnadňují život.

Aktivně se podílet na rozvoji regionu nejen v oblasti sociálních služeb a využívat svého všestranného potenciálu ve prospěch společnosti.

Cíle

  • poskytovat kvalitní služby v oblasti sociální prevence
  • chránit psychické a fyzické zdraví jednotlivce i společnosti
  • spolupracovat s okolím v zájmu kvalitní péče o klienta
  • podporovat rozvoj a aktivní život regionu

Hodnoty

  • Profesionalita
  • Anonymita a diskrétnost
  • Otevřenost a důvěra
  • Transparentnost, vytrvalost a odvaha
  • Lidskost a etika

logo-opz-barevne

Podpora procesů v sociálních službách Prostor plus o.p.s. a síťování drogových služeb ve Středočeském kraji

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001328

Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu se zaměřuje na standardizaci sociálních služeb v organizaci Prostor plus o.p.s. Řeší standardy sociálních služeb i standardy sociálně právní ochrany dětí. Cílem projektu je optimalizovat procesy ve službách tak, aby odpovídaly nejen všem zákonným předpisům, ale také potřebám provozu jednotlivých služeb. Další částí projektu je vytváření sítě drogových služeb ve Středočeském kraji. Do této aktivity jsou zapojeni všichni poskytovatelé drogových služeb v regionu. V průběhu projektu budou uspořádány dvě odborné konference. Realizace probíhá v období od 1. 9. 2016 do 31.8.2018.

Práce, hodnoty, image – budování kapacit

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002002

Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu se zaměřuje na zkvalitnění pěti klíčových oblastí organizace Prostor plus o.p.s. (strategické řízení, fundraising, lidské zdroje, marketing a PR, kvalita služeb) za pomoci předních expertů. Záměrem je stabilizace a dlouhodobá udržitelnost společnosti s cílem zlepšení kvality poskytovaných služeb pro cílové skupiny, a to zejména v oblasti sociálního začleňování. Projekt je realizován v období od 1. 8. 2016 do 31.1.2018.