Pomáháme lidem vrátit se zpátky do života

Více o Prostoru
0
Tolik let působíme v regionu (2003-2021)
0
Stříkaček jsme našli a bezpečně zlikvidovali
0
Lidí využilo našich služeb

Poslední aktuality z Prostoru

Podzimní potravinová sbírka.

23. 11. 2022|

1197 kilogramů trvanlivých potravin se nám společně s Vámi podařilo vybrat v rámci Sbírky potravin na kolínské pobočce supermarketu [...]

Celoorganizační setkání!

11. 10. 2022|

Jednou za půl roku se společně scházíme a to ne jen za zábavou a klábosením. Hodnotíme práci za uplynulé [...]

Poskytujeme široké spektrum sociálních služeb a podpory

 • Provozujeme dva nízkoprahové kluby pro děti a mládež do 26 let, v Kolíně je to Kolárka a ve Zruči nad Sázavou Kotelna.

 • Nabízíme Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v tíživých situacích v Kolíně a v Kutné Hoře. Součástí je i služba pro rodiče, kteří se v minulosti potýkali se závislostí.

 • Pracujeme s drogově závislými lidmi a uživateli omamných a psychotropních látek v Kontaktním centru i v terénu.

 • Poradně pro závislosti řešíme všechny návykové látky a závislostní chování.

 • sociálních programech aktivně vyhledáváme lidi v terénu, kteří jsou v tíživé situaci.

 • V Prostoru pro inkluzi pomáháme žákům a žákyním z odlišného sociálního prostředí, nebo s jiným mateřským jazykem než je čeština v začlenění se do kolektivu ve vzdělávacích zařízeních. Pracujeme ve školkách, školách i přímo v rodinách v Kolíně.

Respekt & důstojnost

Přistupujeme ke všem bez předsudků a lidsky.

Otevřenost & kvalita

Tvoříme prostor pro cokoli a v naší práci dodržujeme pravidla.

Rozvoj & změna

Věříme, že změna je možná a hledáme cesty společně.

Poslání organizace

Pomáháme snižovat společenské ztráty – finanční i lidské a věříme, že má smysl zlepšovat vztahy člověka k sobě i okolí. Provázíme a učíme novou generaci, aby byla lepší a zodpovědnější než ta naše. Pro nás všechny zlepšujeme prostředí, ve kterém žijeme.

Usilujeme o to, aby

 • lidé žili ve spokojené a fungující rodině
 • lidé zvládali svou finanční situaci a nezadlužovali se
 • se lidé závislí stali nezávislými

 • mladí lidé bezpečně dospěli

 • děti zvládaly školu bez překážek

 • děti mohly vyrůstat v souladu s přírodou

 • děti tvořivě trávily prázdninový čas

Cílové skupiny

Lidé v tíživé situaci:
 • lidé s dluhy

 • lidé bez přístřeší

 • lidé závislí na drogách, alkoholu a hraní hazardních a virtuálních her a jejich blízcí

 • děti ze sociálně odlišného prostředí

 • dospívající a mladí dospělí

 • rodiče a děti