Nzdm Kotelna

Nzdm Kotelna2018-08-28T15:29:49+00:00

město Zruč nad Sázavou


Nízkoprahové kluby ve Zruči nad Sázavou

Sociální a poradenská práce s mládeží od 13 do 26 let prostřednictvím volnočasových aktivit.

“Posláním nízkoprahového klubu Kotelna je poskytovat pomoc, podporu a informace dospívajícím a mladým dospělým ze Zruče nad Sázavou a okolí, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy, a tak přispět k jejich začlenění do společnosti.”

Naším cílem je vytvářet podmínky pro zdravý růst mladých lidí, snižovat rizika v jejich životech a přispět k jejich vzájemnému porozumění s okolím. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kotelna ve Zruči nad Sázavou je určeno mladým lidem ve věku 13 – 26 let, kteří docházejí do 9. třídy ZŠ, dojíždějí na učiliště nebo střední školu nebo již ukončili vzdělávání. Nízkoprahovost vnímáme jako odstranění především těch bariér, které by omezovaly dostupnost služby pro cílovou skupinu. V případě NZDM /rozuměj nízkoprahové zařízení pro děti a mládež/ je to zejména bezplatný vstup do klubu a bezplatné poskytování služeb, přizpůsobení otevírací doby klubu potřebám klientů, důvěrnost a anonymita klientů a v neposlední řadě skutečnost, že v klubu nevyžadujeme pravidelnou docházku ani registraci.