město Zruč nad Sázavou


Poslání

Posláním nízkoprahového klubu Kotelna je poskytovat pomoc, podporu, informace a bezpečný prostor mladým lidem zdržujícím se ve Zruči nad Sázavou a okolí, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy a pozitivně tak působit na jejich cestu životem.

Cílová skupina

Našimi klienty jsou dospívající  (teenageři) a mladí dospělí ve věku 13 až 26 let, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy, jako jsou zhoršené životní podmínky (nezaměstnanost, dysfunkce v rodině, zhoršené majetkové poměry a nestabilní finanční situace atp.) a společensky nebezpečnými jevy (např. agresivita, vandalismus, šikana, kriminalita, rasismus, závislosti, pornografie a jiné).

Cíle

Cílem NZDM Kotelna je mladý člověk, který:

 • samostatně řeší situace
 • pracuje na svém seberozvoji
 • adaptuje se na sociální prostředí
 • zná rizika spojená s životním stylem
 • nese odpovědnost za své chování
 • je schopen aktivně a smysluplně trávit volný čas

Zásady poskytování služby NZDM

 1. Nízkoprahovost: Nízkoprahovost se vyznačuje dostupností služby, tedy odstraňováním časových, místních, finančních a jiných bariér, které by mohly klientům bránit ve využívání služby. Současně je zaručena zásada anonymity, jelikož nepotřebujeme žádné osobní údaje pro registraci nového klienta služby.
 2. Mlčenlivost a diskrétnost: Informace nejsou bez souhlasu klientů poskytovány třetím osobám.
 3. Individuální přístup: Ke každému přistupujeme individuálně. Služby jsou “šity na míru“ jednotlivým klientům, dle jejich osobních požadavků a potřeb.
 4. Důstojnost: Vytváříme podmínky, v nichž se klienti mohou cítit důstojně, mohou se svobodně rozhodovat. Pracovníci respektují každou volbu klienta, ale současně jej informují o rizicích, která jsou s daným rozhodnutím spojená.
 5. Dobrovolnost: V rámci provozní doby umožňujeme volný příchod a odchod klientů