Kotelna je bezpečným místem pro mladé lidi ze Zruče n/S a okolí, kde se ke všem přistupuje individuálně s respektem a porozuměním. Každý zde může získat informace o čemkoliv, co ho zajímá, využít bezpečného prostoru k seberealizaci, nalézt podporu a pochopení a s důvěrou se svěřit.

Pro koho tu jsme?

 • Máš trable se školou nebo prací?

 • Vztahy doma nejsou až tak v pohodě?

 • Rád/a vypadneš z domu ven, ale pak se stejně nudíš?

 • Máš pocit, že tě nikdo neposlouchá?

 • Ty nebo tvůj kámoš či kámoška lítáte v průšvihu?

 • Chceš něco nového zažít?

 • Máš spoustu otázek, ale žádné odpovědi?

Pokud jsi na některou z otázek odpověděl/a ANO, je ti mezi 6 – 26 lety a zdržuješ se ve Zruči n/S, tak je kotelna i pro tebe.

Naše poslání

Posláním NZDM Kotelna je poskytovat pomoc, podporu, informace a bezpečný prostor mladým lidem zdržujícím se ve městě Zruč nad Sázavou a jeho okolí, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy, a pozitivně tak působit na jejich cestu životem.

Komu je služba určena (cílová skupina):

Našimi klienty jsou mladí lidé od 6 ti do 26 let, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy, jako jsou zhoršené životní podmínky (např. dysfunkce v rodině, nezaměstnanost, zhoršené majetkové poměry a nestabilní finanční situace) a společensky nebezpečné jevy (např. agresivita, vandalismus, šikana, kriminalita, rasismus, závislosti, pornografie).

Cíle služby:

Cílem NZDM Kotelna je klient či klientka, který/á:

 • samostatně řeší situace

 • pracuje na svém seberozvoji

 • adaptuje se na sociální prostředí

 • zná rizika spojená s životním stylem

 • nese odpovědnost za své chování

 • je schopen/schopna aktivně a smysluplně trávit volný čas

Zásady:

 • nízkoprahovost (anonymita, bezplatnost, dostupnost)

 • mlčenlivost a diskrétnost

 • individuální přístup

 • důstojnost (respektujeme práva, volby a životní styl klienta)

 • dobrovolnost

Kontaktní informace:

Provozní doba:

Poradenství a asistenci poskytujeme od Po do Pá v dopoledních hodinách po předchozí domluvě.

 • Po 15:00 – 17:00 (terén)

 • Út 14:00 – 18:00 (klub)
 • St 14:00 – 18:00 (klub)

 • Čt 14:00 – 18:00 (klub)
 • Čt 15:00 – 17:00 (terén)

 • pouze poradenství a asistence

Okamžitá kapacita služby: 30 osob.

Kontakty na členy týmu:
Bc. Lenka Svobodová, DiS. – vedoucí
Jitka Hortová
Michal Gunár
Logo služby: