Dost často si lidé myslí, že klienty ve službě drogového poradenství přesvědčujeme o tom, aby drogy nebrali, to určitě neděláme, ale ani je v tom nepodporujeme.

Vždy volíme přístup, který co nejvíce sedí k danému člověku a jeho potřebám – někdy je to abstinence, někdy je to kontrolované užívání, které mu tolik nekomplikuje život, pokud opravdu není schopen si ho hlídat. Víme, že to, co nejvíc lidi pohání, je touha. Proto po ní s klienty pátráme, a když ji vypátráme, použijeme ji jako hlavního pomocníka ke změně – úspěchu. Občas se i lidé vrátí po nějaké pauze, odmlce. Chtějí zkusit bojovat znovu. Můžou, my je v tom úsilí podpoříme.

Pro koho tu jsme?

 • Potýkáte se Vy nebo Váš blízký ve svém životě se závislostí?

 • Chcete abstinovat?

 • Potřebujete pomoci s nástupem do léčby?

 • Máte pocit, že Vám „hraní“ přerůstá přes hlavu?

 • Pokoušíte se ve svém životě o změnu?

Pokud jste na některou z otázek odpověděli ano, jsme tu pro Vás.

Naše poslání

Poradna pro závislosti je sociální služba specificky zaměřená na problematiku užívání návykových látek a závislostního chování. Cílem služby je poskytnout podporu a informace vedoucí k minimalizaci rizik spojených se závislostí a napomoci tím ke zlepšení situace. Služba působí ve městě Kolín.

Nejčastěji se v poradně potkáváme s látkovými závislostmi na pervitinu a THC (marihuaně), což jsou i nejčastěji užívané nelegální látky v ČR. Hned za nimi jsou opiáty, pak alkohol. V rámci pomoci lidem s nelátkovými závislostmi máme za sebou několik případů podpory v abstinenci vůči patologickému hráčství (gambling).

Jsou různé cesty, jak se k nám uživatelé drog dostávají. Oslovují nás někdy sami, protože chtějí v životě změnu, nebo přijdou jejich rodinní příslušníci, či partneři a ptají se, jak se k drogovému fenoménu ve své blízkosti postavit. Uživatelům drog pomáháme abstinovat nebo užívání kontrolovaně omezit, také pomáháme s nástupem do léčby (psychiatrická nemocnice, komunita). S žádostí o spolupráci nás oslovují instituce jako OSPOD, PMS, SVP. V neposlední řadě se nám ozývají lidé, kteří léčbou prošli, vracejí se zpět a v návratu potřebují podpořit.

Komu je služba určena (cílová skupina):

Osobám ohroženým závislostí a závislostním chováním a jejich sociálnímu okolí, bez ohledu na věk, pohlaví, etnickou příslušnost, náboženské vyznání, sexuální orientaci.

Cíle služby:

Pro osoby blízké:

Orientace klienta/klientky ve vlastní situaci:

 • ví, jak komunikovat s uživatelem drog

 • ví, jak nastavovat pravidla a jak je vyžadovat

 • ví, jak pečovat a podporovat sebe i své blízké sociální okolí

Pro uživatele drog/závislé:

Klient/klientka ví o možnostech řešení své situace a zná důsledky svého jednání:

 • ví o možnostech léčby a následné péče

 • uvědomuje si rizika spojená s užíváním drog

 • uvědomuje si benefity spojené se změnou v užívání drog (od kontrolovaného užívání až k abstinenci)

Klient/klientka má přehled o návazných službách:

 • ví, jaké další služby může oslovit pro pomoc a podporu ve změně své situace

Klient/klientka má schopnosti a dovednosti potřebné k samostatnému řešení životních situací:

 • za podpory pracovníků poradny si klient/klientka domlouvá účast v návazných službách

 • samostatně jedná za svou osobu

 • uvědomuje si nutnost vlastního aktivního zapojení ke změně své situace, přijímá odpovědnost za svůj život, má schopnost řešit krizové situace a navrací se do plnohodnotného a subjektivně spokojenějšího života

Zásady:

 • bezplatnost

 • mlčenlivost a diskrétnost

 • individuální přístup

 • partnerský přístup

 • důstojnost (respektujeme práva, volby a životní styl klienta)

Kontaktní infomace:

Provozní doba:

Konzultace probíhají po předchozím telefonickém objednání.

 • Po 8:30 – 17:00
 • Út 8:30 – 17:00
 • St 8:30 – 17:00
 • Čt 8:30 – 17:00

 • 8:30 – 17:00

Okamžitá kapacita ambulantní formy služby – 6 osob.

Kontakty na členy týmu:
Bc. Roman Kunc– vedoucí
Mgr. Veronika Andrlová
Monika Zienertová, DiS.