Terapie pro teenagery a jejich rodiče je nabízena v rámci projektu s celým názvem „Komplexní podpora ohrožených dospívajících 15+ a jejich rodin na Kolínsku a Kutnohorsku“ (CZ.03.02.02/00/22_027/0001276), který je financován z prostředků EU.

Cílová skupina projektu

Projekt je určen mladým lidem ve věku 15-26 let u nichž byla zjištěna potřeba zlepšení duševního zdraví a jejich rodičům.

Pro koho tu jsme?

 • Máš problémy v mezilidských vztazích – doma, s kamarády nebo v partnerství?
 • Máš problémy ve škole?
 • Potřebuješ se zorientovat ve složité životní situaci?
 • Cítíš se ve svém životě nespokojen a je toho na Tebe moc?
 • Dlouhodobě se Ti opakují stejné problémy?
 • Trpíš úzkostmi, strachem?
 • Míváš špatné nálady?
 • Připadá Ti, že život nemá smysl?
 • Máš nízké sebevědomí?

Cíl projektu

Cílem projektu je dostupná psychoterapeutická pomoc a case management – v kontextu multi-disciplinární spolupráce na Kolínsku a Kutnohorsku – vedoucí ke zlepšení duševního zdraví u mladých lidí.

Komu je služba určena (cílová skupina):

Projekt je určen mladým lidem ve věku 15-18 let u nichž byla zjištěna potřeba zlepšení duševního zdraví a jejich rodičům.

Zásady:

 • bezplatnost
 • mlčenlivost a diskrétnost
 • partnerský přístup
 • důstojné jednání (respektujeme práva, volby a životní styl každého jedince)

Kontaktní informace:

 • Zahradní 17, 280 02 Kolín

 • Plynárenská 671, 280 02 Kolín

Kontakty na členy týmu:
Mgr. Renata Vašíková – Koordinátorka projektu